MNCH0821p Chirurgie II

Lékařská fakulta
jaro 2021
Rozsah
2/0/0. 30. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc., LL.M. (přednášející)
Blanka Dvořáčková (pomocník)
MVDr. Halina Matějová (pomocník)
MUDr. Vladimír Procházka, Ph.D. (pomocník)
Hana Půčková (pomocník)
Eva Zahradníková (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc., LL.M.
Chirurgická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MVDr. Halina Matějová
Dodavatelské pracoviště: Ústav ochrany a podpory zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
Út 2. 3. 11:00–12:40 A21/112, Út 9. 3. 11:00–12:40 A21/112, Út 16. 3. 11:00–12:40 A21/112, Út 23. 3. 11:00–12:40 A21/112, Út 30. 3. 11:00–12:40 A21/112, Út 6. 4. 11:00–12:40 A21/112, Út 13. 4. 11:00–12:40 A21/112, Út 20. 4. 11:00–12:40 A21/112, Út 27. 4. 11:00–12:40 A21/112, Út 4. 5. 11:00–12:40 A21/112, Út 11. 5. 11:00–12:40 A21/112, Út 18. 5. 11:00–12:40 A21/112, Út 25. 5. 11:00–12:40 A21/112, Út 1. 6. 11:00–12:40 A21/112, Út 8. 6. 11:00–12:40 A21/112
Předpoklady
MNCH0721 Chirurgie I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získat vědomosti z oboru chirurgie z pohledu nutriční podpory.Špatný stav výživy před operací se podílí na zvýšeném výskytu komplikací po operací, včetně horšího hojení operační rány a potřeby dalších chirurgických výkonů. Adekvátní výživa je také silně spojena s imunitní kompetencí a snížením rizika infekcí. Optimální je podstoupit nutriční přípravu před operací především u pacientů s podvýživou.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen popsat specializované nutriční postupy po chirurgickém výkonu s ohledem na charakter a místo zákroku.
Osnova
 • Vliv operačního stresu. Vliv podvýživy před operací na výsledky operační léčby. Zhodnocení nutričního rizika před operací.Předoperační nutriční příprava. Pooperační nutriční podpora. Program podporující časné uzdravení po operaci- program ERAS,akcelerovaná pooperační rehabilitace (Fast track). Výživa u pacientů po chirurgických výkonech na GIT. Zajištění výživy u pacientů po zákroku v oblasti krku a hlavy. Perioperační výživa v traumatologii. Postupy a doporučení u chirurgických výkonů mimo GIT. Včasné použití prostředků enterální klinické výživy. Realimentační nutriční postupy. Nutriční podpora při hojení ran popálenin.
Literatura
  povinná literatura
 • TOMÍŠKA, Miroslav. Výživa onkologických pacientů. První vydání. Praha: Mladá fronta, 2018. 743 stran. ISBN 9788020440648. info
  doporučená literatura
 • SATINSKÝ, Igor, Eduard HAVEL, Roman BEZDĚK, Ivo HANKE, Marcela KÁŇOVÁ, Pavel KOHOUT, Jan MAŇÁK, Viktor MAŇÁSEK, Jan MATEK, František NOVÁK, Ivo NOVÁK, Martin OLIVERIUS, J POLEDNÍK, Michal ŠENKYŘÍK, Zuzana ŠERCLOVÁ, Pavel TĚŠINSKÝ, Libor URBÁNEK a Zdeněk ZADÁK. Klinická výživa v chirurgii – doporučení ESPEN s konsenzuálním hlasováním pracovní skupiny SKV. Rozhledy v chirurgii. Praha, 2018, roč. 97, S1, 10, s. 1-9. ISSN 1805-4579. info
 • ZADÁK, Zdeněk. Výživa v intenzivní péči. 2. rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2009. 542 s. ISBN 9788024728445. info
  neurčeno
 • ZLATOHLÁVEK, Lukáš. Klinická dietologie a výživa. 1. vydání. Praha: Current Media, 2016. 422 stran. ISBN 9788088129035. info
 • URBÁNEK, Libor, Pavla URBÁNKOVÁ a Jaroslava MARKOVÁ. Klinická výživa v současné praxi. druhé. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2010. 97 s. ISBN 978-80-7013-525-9. info
 • KOHOUT, Pavel, Zdeněk RUŠAVÝ a Zuzana ŠERCLOVÁ. Vybrané kapitoly z klinické výživy I. 1. vyd. Praha: Forsapi, 2010. 184. ISBN 9788087250082. info
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
Podmínkou pro udělení zápočtu je plná účast na všech přednáškách
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2021/MNCH0821p