KSCA102 Seminář k bakalářské oborové práci

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Jakub Drábik, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Bc. Denisa Hilbertová, M.A. (cvičící)
doc. Lucie Olivová, MA, Ph.D., DSc. (cvičící)
Mgr. Zuzana Pospěchová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Bc. Magdaléna Rychetská, M.A. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Dušan Vávra, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Lucie Olivová, MA, Ph.D., DSc.
Seminář čínských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. et Mgr. Dušan Vávra, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Seminář čínských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Předpoklady
KSCA014 Psaní odborných textů
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/40, pouze zareg.: 0/40
Jiné omezení: Předmět zapisují pouze studenti dvouoborového studia, kteří píší diplomovou práci na druhém oboru.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
KSCA102 Seminář k bakalářské oborové práci sa vypisuje každý semester. Do tohto seminára sa hlásia študenti dvouoborového študia, ktorí sa na konci daného semestra chystajú predstúpiť na štátnu záverečnú skúšku. Podmienkou ukončenia Semináře k bakalářské oborové práci je odovzdanie bakalárskej práce, alebo jej podstatnej väčšiny (pokiaľ s tým bude súhlasiť školiteľ). Výučba v Semináři k bakalářské oborové práci neprebieha, ale predpokladá sa, že študenti budú pravidelne svoju prácu konzultovať so svojím školiteľom.

Záverečné práce sa odovzdávajú vo finálnej (!) podobe mesiac pred štátnou záverečnou skúškou a to ako elektronicky cez aplikáciu IS, tak i v papierovej podobe v 3 vyhotoveniach.
Osnova
  • Předmět nemá osnovu.
Literatura
    doporučená literatura
  • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Výukové metody
Individuální konzultace.
Metody hodnocení
Podmínkou ukončení semináře je odevzdání závěrečné práce, nebo její podstatné části (pokud s tím souhlasí školitel).
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/KSCA102