KSCA014 Psaní odborných textů I

Filozofická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Bc. Magdaléna Rychetská, M.A. (cvičící)
Garance
doc. Lucie Olivová, MA, Ph.D., DSc.
Seminář čínských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Bc. Magdaléna Rychetská, M.A.
Dodavatelské pracoviště: Seminář čínských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 12:00–13:40 B2.44
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz uvede studenta do problematiky psaní oborných textů. Je určen pro studenty bakalářského studia. Cílem kurzu je seznámit studenta se řádným psaním odborných texů. Kurz studentovi pomůže zorientovat se v požadavcích kladených na odborný text a vyvarovat se nástrah při samotném psaní.
Na konci tohoto kurzu bude student:
- Znát citační normu a problematiku plagiarismu
- Znát Formální požadavky odborného textu
- Rozlišit pramen od sekundární literatury
- Interpretovat a hodnotit argumenty
- Vytvářet své vlastní argumenty
Osnova
 • Úvodná hodina: Základy písania akademického textu Akademický VS neakademický text Ako správne citovať: citácia VS parafráza Plagiát Ako správne odkazovať na použitý text
 • Seminár I: Test: je toto správna citácia? Študentská oponentúra
 • Argument a interpretácia: Čo je to argument? Argumentačný VS informatívny text Čo znamená interpretovať text? Ako určiť hlavnú tézu (argument) textu?
 • Seminár II: Študenti si na seminár prinesú prvú verziu úlohy II Test: čo je argument textu? Argumentačný či informatívny text? Študentská oponentúra
 • Rétorické stratégie: Pátos, Logos, Étos
 • Seminár III: Študenti si na seminár prinesú prvú verziu úlohy III Test: aká rétorická stratégia? Študentská oponentúra
 • Chyby argumentácie: Čo je to argumentačný faul? Najčastejšie argumentačné fauly?
 • Seminár IV: Študenti si na seminár prinesú prvú verziu úlohy IV Test: Argument či správa? Študentská oponentúra
 • Vytváranie vlastného argumentu:
 • Ako vytvoriť úspešný argument? Ako podporiť argument?
 • Seminár V: Študenti si na seminár prinesú prvú verziu úlohy I Test: parafráza či plagiát? Študentská oponentúra
 • Zápočtový týždeň
Literatura
  doporučená literatura
 • ŠIROKÝ, Jan. Tvoříme a publikujeme odborné texty. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2011. 208 s. ISBN 9788025135105. info
 • GERŠLOVÁ, Jana. Vádemékum vědecké a odborné práce. První. Senov: Kamil Mařík - Professionam Publishing, 2009. 146 s. ISBN 80-7431-002-7. info
 • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
  neurčeno
 • ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: Sociologické nakladatelství, 2009. 209 s. Studijní texty, 34. svazek. ISBN 978-80-86429-40-3. info
 • Cesty k vědě : jak správně myslet a psát. Edited by Břetislav Horyna - Josef Krob. 1. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2007. 170 s. ISBN 9788071822233. info
 • KUBÁTOVÁ, Helena a Dušan ŠIMEK. Od abstraktu do závěrečné práce : jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech : praktická příručka. 4., přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 90 s. ISBN 9788024415895. info
Výukové metody
Seminář, domácí úkoly.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Posluchači Kulturních studií Číny povinně zapisují v 2. semestru studia.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2019/KSCA014