SPk547 Podpůrná opatření u jedinců se zrakovým, tělesným a mentálním postižením a PAS

Pedagogická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/0/1. 12 hodin. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Mgr. Barbora Bazalová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Petra Röderová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SPk547/01: Pá 25. 2. 14:00–19:50 učebna 5, Pá 4. 3. 14:00–15:50 Virtuální místnost, Pá 18. 3. 11:00–12:50 Virtuální místnost, Pá 25. 3. 15:00–16:50 Virtuální místnost, B. Bazalová, D. Opatřilová, P. Röderová
Předpoklady
75 % účast, tvorba případové studie žáka se SVP na podpůrná opatření
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou: vysvětlit a popsat stupně podpůrných opatření u žáků se zdravotním postižením, které se poskytují v běžných základních školách v rámci inkluzivního vzdělávání.
Výstupy z učení
- student je schopen vysvětlit a popsat stupně podpůrných opatření u žáků se SVP
- student je schopen sestavit případovou studii žáka s využitím podpůrných opatření na základní škole hlavního vzdělávacího proudu
Osnova
  • • legislativa
  • • Podpůrná opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu mentálního postižení nebo oslabení kognitivního výkonu
  • • Podpůrná opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu tělesného postižení a závažného onemocnění
  • • Podpůrná opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zrakového postižení nebo oslabení zrakového vnímání
Literatura
  • Katalogy podpůrných opatření www. upol.cz
Výukové metody
Seminář, teoretické prezentace, diskuse
Metody hodnocení
Případová studie.
Informace učitele
Literatura bude v každém semestru přednášejícím upřesněna.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021, jaro 2023.