SPk547 Podpůrná opatření u jedinců se zrakovým, tělesným a mentálním postižením a PAS

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/0/1. 12 hodin. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Petra Röderová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SPk547/OS01: So 6. 3. 8:00–13:50 učebna 50, So 20. 3. 8:00–13:50 učebna 50, P. Röderová
Předpoklady
75 % účast, tvorba případové studie žáka se SVP na podpůrná opatření
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou: vysvětlit a popsat stupně podpůrných opatření u žáků se zdravotním postižením, které se poskytují v běžných základních školách v rámci inkluzivního vzdělávání.
Výstupy z učení
- student je schopen vysvětlit a popsat stupně podpůrných opatření u žáků se SVP
- student je schopen sestavit případovou studii žáka s využitím podpůrných opatření na základní škole hlavního vzdělávacího proudu
Osnova
  • • legislativa
  • • Podpůrná opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu mentálního postižení nebo oslabení kognitivního výkonu
  • • Podpůrná opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu tělesného postižení a závažného onemocnění
  • • Podpůrná opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zrakového postižení nebo oslabení zrakového vnímání
Literatura
  • Katalogy podpůrných opatření www. upol.cz
Výukové metody
Seminář, teoretické prezentace, diskuse
Metody hodnocení
Případová studie.
Informace učitele
Literatura bude v každém semestru přednášejícím upřesněna.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2022.