BSSn4402 Bezpečnostně-strategické perspektivy České republiky

Fakulta sociálních studií
podzim 2023
Rozsah
1/1/0. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Josef Kraus, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Josef Procházka, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Michael Myklín (cvičící)
Garance
doc. Ing. Josef Procházka, Ph.D.
Katedra politologie – Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Pospíšilová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení bezpečnostních a strategických studií – Katedra politologie – Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Po 12:00–13:40 U23
Předpoklady
Žádné zvláštní předpoklady nejsou po studentech vyžadovány.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je osvojit si na základě poznání a aplikování predikčních metod a strukturovaných analytických technik z oblasti „intelligence studies“ schopnost predikce bezpečnostně-strategických perspektiv ČR v kontextu regionálního a globálního vývoje.
Výstupy z učení
Cílem předmětu je osvojit si na základě poznání a aplikování predikčních metod a strukturovaných analytických technik z oblasti „intelligence studies“ schopnost predikce bezpečnostně-strategických perspektiv ČR v kontextu regionálního a globálního vývoje. V rámci předmětu bude představen dosavadní výzkum na tomto poli. Studenti a studentky budou procvičovat jednotlivé vybrané predikční metody a techniky v seminárních skupinách a zpracují i scénáře strategického vývoje vybrané bezpečnostní problematiky.
Osnova
  • Úvod do studia bezpečnostně-strategických perspektiv ČR Základy bezpečnostně-strategických predikcí Tým A/Tým B (přednáška + zadání) Tým A/Tým B (prezentace prací) Brainstorming Strategic Foresight (přednáška + zadání) Strategic Foresight (cvičení) Kolo budoucnosti (přednáška + cvičení) Red Team (přednáška + zadání) Red Team (prezentace prací) Tvorba strategických scénářů + zadání prezentace prací Strategické scénáře (prezentace)
Literatura
    povinná literatura
  • Clark, R. M. (2004): Intelligence analysis. A target-centric approach. CQ Press, Washington. 403 s.
  • Potůček, M. et al (2006): Manuál prognostických metod. Praha: SLON.
  • Potůček, M. (2011:) Poznávání budoucnosti jako výzva. 1. vyd. Praha: Karolinum, 153 s.. US Goverment (2009): A Tradecraft Primer: Structured Analytic Techniques for Improving Intelligence Analysis.
  • Friedman, G. (2009): The next 100 years: A forecast for the 21st century. London: Allison & Busby
  • Mareš, M. (2014): Vybrané predikce terorismu. In Svatoš, R., Kříha, J. (eds.): II. kriminologické dny. Sborník příspěvků z vědecké konference II. kriminologické dny v Českých Budějovicích dne 27. až 28. ledna 2014. České Budějovice: Česká kriminologická
  • Zelinka, P. (2010): Prediktivní metodologie ve zpravodajských službách. Vojenské rozhledy, Roč. 19, č. 1, pp. 29-39
Výukové metody
Přednáška, seminář, studentské skupinové prezentace.
Metody hodnocení
Závěrečný test + studentské skupinové prezentace a papery.
Informace učitele
Kurz je vyučován prostřednictvím přednášek a seminářů, a to výhradně prezenční formou. Z toho důvodu se považuje účast studentů na seminářích za povinnou a vyučující bude vyžadovat omluvenku zavedenou v IS v případě nepřítomnosti.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2024.