BSSn4402 Bezpečnostně-strategické perspektivy České republiky

Fakulta sociálních studií
podzim 2022
Rozsah
1/1/0. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Josef Kraus, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Josef Procházka, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Michael Myklín (cvičící)
Garance
prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D.
Katedra politologie – Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Pospíšilová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení bezpečnostních a strategických studií – Katedra politologie – Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Po 12:00–13:40 U23
Předpoklady
Žádné zvláštní předpoklady nejsou po studentech vyžadovány.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je osvojit si na základě poznání a aplikování predikčních metod a strukturovaných analytických technik z oblasti „intelligence studies“ schopnost predikce bezpečnostně-strategických perspektiv ČR v kontextu regionálního a globálního vývoje.
Výstupy z učení
Student bude rozumět základu predikce v bezpečnostních studiích a osvojí si techniky tvorby analýz budoucnosti.
Osnova
  • Úvod do studia bezpečnostně-strategických perspektiv ČR Základy bezpečnostně-strategických predikcí Tým A/Tým B (přednáška + zadání) Tým A/Tým B (prezentace prací) Brainstorming Strategic Foresight (přednáška + zadání) Strategic Foresight (cvičení) Kolo budoucnosti (přednáška + cvičení) Red Team (přednáška + zadání) Red Team (prezentace prací) Tvorba strategických scénářů + zadání prezentace prací Strategické scénáře (prezentace)
Výukové metody
Přednáška, seminář, studentské skupinové prezentace.
Metody hodnocení
Závěrečný test + studentské skupinové prezentace a papery.
Informace učitele
Pro detailní informace je možné kontaktovat jednoho ze dvou odpovědných vyučujících.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2023, podzim 2024.