JSB352 Etnická historie a současnost Balkánu

Filozofická fakulta
jaro 2024
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Barbora Navrátilová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Barbora Navrátilová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D.
Ústav slavistiky – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Pavel Pilch, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky – Filozofická fakulta
Rozvrh
St 14:00–15:40 D32, kromě St 17. 4.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Etnokulturně profilovaný kurz se zabývá národy, etniky a regionálními skupinami na Balkáně. Podává jejich přehled, religiózní a kulturně-historickou charakteristiku a vymezuje problémy v současnosti s cílem pochopit kulturní dědictví formující jejich současnou etnokulturní svébytnost. Vysvětluje problematiku etnicity a etnických skupin jako jednotek sociální organizace. Kurz sleduje také fenomén migrace a jeho vliv na složitou etnickou mapu Balkánu. Součástí výkladu je také úvod do etnologie jako vědy o etnických skupinách, národech, každodennosti a komplexních vztazích mezi etnicitou a kulturou a přehled současných etnologických a sociálně antropologických výzkumů realizovaných v balkánském kulturním prostoru. Přednášející vychází ze svých dlouholetých etnologických výzkumů v Bulharsku a v Makedonii a ze studijních cest po celém Balkáně.
Výstupy z učení
Studenti budou po absolvování kurzu schopni popsat a interpretovat etnokulturní problematiku Balkánu z pohledu etnologické vědy, budou se orientovat v etnologické terminologii zejména co se týče tradiční lidové kultury a etnických studií.
Osnova
 • 1. Etnogeneze balkánských národů – aktuálnost a složitost problematiky. Základní terminologie.
 • 2.Úvod do etnologie jako vědy o etnicitě, národech, kulturách, o každennosti.
 • 3. Základní etnokulturní změny v dějinách Balkánu: helenizace, romanizace, slavizace, albanizace, turcizace a islamizace, vznik moderních národů a formování národních identit
 • 4. Tradiční lidová kultura Balkánu - společné prvky, specifika oproti střední Evropě
 • 5. Současné etnologické a sociálně antropologické výzkumy - Balkán jako etnografický terén
 • 6. Etnické menšiny a regionální skupiny na Balkáně - terminologie a
Literatura
  doporučená literatura
 • ŠATAVA, Leoš. Národnostní menšiny v Evropě : encyklopedická příručka. Vyd. 1. Praha: Ivo Železný, 1994, 385 s. ISBN 8071163759. info
 • ERIKSEN, Thomas Hylland. Sociální a kulturní antropologie : příbuzenství, národnostní příslušnost, rituál. Translated by Hana Antonínová. Vydání první. Praha: Portál, 2008, 407 stran. ISBN 9788073674656. info
 • BOČKOVÁ, Helena. Makedonské regionální skupiny. Problémy klasifikace, etnonym a kolektivních identit. In Ivan Dorovský. Studia Macedonica II. Brno: Masarykova univerzita, 2015, s. 91-103. ISBN 978-80-210-7959-5. Digitální knihovna FF MU info
 • LANGER, Jiří a Helena BOČKOVÁ. Obydlí v Karpatech a přilehlých oblastech balkánských. Syntéza mezinárodního výzkumu. Ostrava: Šmíra-Print, 2010, 936 s. ISBN 978-80-87427-07-1. info
 • JAKOUBKOVÁ BUDILOVÁ, Lenka, Thomas Hylland ERIKSEN, Gunnar HÅLAND, Miroslav HROCH a Marek JAKOUBEK. Etnické skupiny, hranice a identity. 1. vydání. Brno: Centrum pro studium demokracie, 2020, 155 stran. ISBN 9788073255053. info
 • Vývoj antropologického zájmu o Balkán
 • FATKOVÁ, Gabriela. Balkán a nacionalismus : labyrintem nacionální ideologie. 1. vyd. Brno: Porta Balkanica, 2012, 137 s. ISBN 9788026101895. info
 • JAKOUBKOVÁ BUDILOVÁ, Lenka. Od krevní msty k postsocialismu : vývoj antropologického zájmu o Balkán. 1. vydání. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2019, 217 stran. ISBN 9788073254902. info
 • ERIKSEN, Thomas Hylland. Etnicita a nacionalismus : antropologické perspektivy. Translated by Marek Jakoubek. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2012, 352 s. ISBN 9788074190537. info
 • BRINGA, Tone. Biti musliman na bosanski način : identitet i zajednica u jednom srednjobosanskom selu. Translated by Senada Kreso. Sarajevo: Dani, 1997, 271 s. ISBN 995871700X. info
 • KUBA, Ludvík. Čtení o Bosně a Hercegovině : cesty a studie z roků 1893-1896. V Praze: Družstevní práce, 1937, 232 s. info
 • Cvijić, Jovan. Balkansko poluostrvo i Južnoslovenske zemlje. Beograd: Državna štamparija 1922, kap. Metanastazička kretanja, Uzroci metanastazičkich kretanja, Polsedice migracija.
 • NIEDERLE, Lubor. Slovanský svět : zeměpisný a statistický obraz současného Slovanstva. V Praze: nákladem Jana Laichtera na Král. Vinohradech, 1909, [2], 197. URL info
Výukové metody
přednášky, diskuse, e-learning, studium literatury
Metody hodnocení
Samostatná práce studentů během semestru - čtení odborných textů a diskuse, referát s prezentací
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021, jaro 2023, jaro 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2024/JSB352