VIKBA10 Library Systems and Standards

Faculty of Arts
Autumn 2007
Extent and Intensity
2/0/0. 4 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
Ing. Zdeněk Kadlec, Dr. (lecturer)
Mgr. Hana Metyšová (assistant)
Guaranteed by
Ing. Zdeněk Kadlec, Dr.
Division of Information and Library Studies - Department of Czech Literature - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Iva Dušová
Timetable
Fri 11:40–13:15 A11 stara
Prerequisites (in Czech)
VIK_PoZ Qualifying Examination
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The course is aimed at providing students with the basic theoretical and practical knowledge of descriptive cataloguing based on international standards which has been accepted and implemented in the Czech Republic Structure of bibliographic record & Cataloguing rules (international integration of rules - development of Czech cataloguing rules) & Typology of formats & Exchange formats & UNIMARC/Bibliographic Format and UNIMARC/Authorities (creation - development - structure) & AACR2R (structure - content) & "Czech Rule Interpretations" & Basic rules of descriptive cataloguing
Syllabus (in Czech)
 • Systém, informační systém, knihovní systém, základní pojmy.
 • Informační systém knihovny, katalog, funkce, data, požadavky, rozdělení do modulů, generace, příklady, srovnání.
 • Vývoj technologií ovlivňujících knihovnictví, média, typy dokumentů.
 • Standardizace, problémy konzistence dat a zpětné kompatibility, vývoj standardů, standardy v knihovnictví.
 • Bibliografický popis dokumentů, bibliografický záznam jako model dokumentu, pravidla pro vytváření záznamů, pravidla pro obsah a formu záznamů, AACR, ISBD, MARC.
 • Přístup k bibliografickým záznamům, selekční údaje, záhlaví, autoritní báze, vyhledávání.
 • Funkční požadavky na bibliografické záznamy, revize pravidel, nové trendy a alternativy v popisu dokumentů.
Literature
 • VODIČKOVÁ, Hana. 36 let od konání pařížské konference o katalogizačních principech. Národní knihovna, 8, 1997, č. 2, s. 68-71.
 • STOKLASOVÁ, Bohdana. Vývoj katalogizačních pravidel v České republice ve 20. století aneb marné vzdorování zahraničním vlivům. Národní knihovna, 10, 1999, č. 2, s. 55-62.
 • ŽABIČKOVÁ, Petra. Technické aspekty výměny bibliografických záznamů. Brno : Sdružení knihoven České republiky, 2000. ISBN 80-86249-10-7
 • KATUŠČÁK, Dušan. Bibliografická komunikácia : výmena bibliografických údajov. 1. vyd. Bratislava : Slovenská technická knižnica - Centrum VTI SR, 1994. ISBN 80-85165-47-3
 • UNIMARC manuál : bibliografický formát. 1. české vyd. Praha : Národní knihovna České republiky, 1996. Aktualizace: Dodatek 1. 1998 ; Dodatek 2. 1999. ISBN 80-7050-252-5
 • UNIMARC/Autority : univerzální formát pro autority. 1. české vyd. Praha : Národní knihovna České republiky, 1995. ISBN 80-7050-206-1
 • Anglo-americká katalogizační pravidla, druhé vydání, revize 1988. 1. české vyd. Praha : Národní knihovna, 1994. ISBN 80-7050-187-1
 • http://www.nkp.cz/standard/standard1.htm
 • HÁJKOVÁ, Zuzana - VOCHOZKOVÁ, Hana. Pravidla AACR2. Čtenář, 2000, roč. 52, č. 2-11.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught annually.
Teacher's information
http://knihomol.phil.muni.cz/vik/vikba10
The course is also listed under the following terms Autumn 2004, Autumn 2005, Autumn 2006, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018, Spring 2019, Spring 2020, Spring 2021.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2007, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2007/VIKBA10