Bi5311 Seminář KGMB I.

Přírodovědecká fakulta
podzim 2004
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc.
Rozvrh
Čt 14:00–15:50 B1,01004
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavní náplní semináře jsou referáty studentů oboru Molekulární biologie a genetika, ve kterých prezentují problematiku, cíle a postup řešení svých diplomových prací. Vystoupení studentů jsou doplňována přednáškami mimofakultních odborníků pracujících v tomto oboru.
Osnova
  • Program semináře je vypracován na začátku semestru podle témat diplomových prací a podle možností externich přednášejících.
Literatura
  • Vzhledem k speciální formě výuky není srovnávací literatura zadána. Po odeznění jednotlivých přednášek je však literatura k danému tématu zájemcům k dispozici.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.