Bi1051 Úvod do studia matematické biologie

Přírodovědecká fakulta
podzim 2008
Rozsah
0/1. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Danka Haruštiaková, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Eva Gelnarová (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
RECETOX - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Út 12:00–13:50 G2,02003
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět seznamuje posluchače prvního ročníku se šíří záběru jejich oboru a ukazuje směry dalšího možného rozvoje studentů a jejich zapojení do vědeckých projektů. Náplní předmětu jsou samostatné přednášky různých aplikací matematiky v biologii, kromě projektů Institutu biostatistiky a analýz jsou představovány i další aplikace matematické biologie. Součástí předmětu jsou také prezentace starších ročníků matematické biologie jako názorná ukázka zapojení studentů do vědeckého výzkumu. Možnými tématy jednotlivých přednášek jsou např. projekty v oblasti analýzy dat klinických studií, analýzy biodiverzity a složení společenstev, epidemiologie závažných onemocnění, predikce složení biologických společenstev, prediktivních modelů v medicíně, využití databází v biologickém a medicínském výzkumu, analýzy přežití aj.
Osnova
  • V průběhu výuky předmětu jsou představeny projekty, týmy a studentská témata jednotlivých divizí Institutu biostatistiky a analýz: - analýza dat v onkologii - analýza populačních dat a epidemiologie - analýza dat v kardiologii - zdravotnická informatika - analýza ekotoxikologických dat - analýza dat biodiverzity - environmentální modelování - environmentální informatika
Literatura
  • RIFFENBURGH, R. H. Statistics in medicine. 2nd ed. Amsterdam: Elsevier Academic Press, 2006. xli, 622. ISBN 0120887703. info
  • LEGENDRE, Pierre a Louis LEGENDRE. Numerical ecology. 2nd engl. ed. Amsterdam: Elsevier, 1998. xv, 853. ISBN 9780444892508. info
Metody hodnocení
Zápočet je získán za účast studenta na kurzu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Studenti matematické biologie absolvují seminář na katedře, kde vypracovávají svoji diplomovou práci.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021.