RV2MP_4DR3 Didaktika výchovy ke zdraví 3

Pedagogická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Mgr. Lenka Adámková, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc.
Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Andrea Špačková
Dodavatelské pracoviště: Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
RV2MP_4DR3/01: Čt 10:00–11:50 učebna 27, J. Slaná Reissmannová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Po absolvování předmětu student: - aplikuje poznatky z obecné didaktiky a dalších pedagogicko - psychologických disciplín tzv. společného vědního základu učitelského studia a Didaktiky Rv a VkZ 1,2 - didaktická transformuje témata obsažená v RVP ZV, analyzuje mezipředmětové vazby - připravuje a realizuje výuku výchovy ke zdraví - analyzuje a hodnotí hodiny výchovy ke zdraví - definuje specifické problémy vyučování v oboru výchova ke zdraví na ZŠ, osvojí si specifické prvky, které se v oborové didaktice výchovy ke zdraví vyskytuje
Osnova
 • Základní témata: 1. Didaktická transformace následujících témat obsažených v RVP ZV 2. Příprava a realizace výuky výchovy ke zdraví 3. Analýza a hodnocení hodiny výchovy ke zdraví 4. Zpracování odborné literatury vztahující e k tématům efektivního učení a rozvoje klíčových kompetencí
Literatura
  povinná literatura
 • https://uprps.pedf.cuni.cz/UPRPS-353-version1-vybrane_kapitoly_z_didaktiky_v.pdf
  neurčeno
 • PASCH, Marvin. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Vyd. 2. Praha: Portál, 2005. 416 s. ISBN 8073670542. info
 • ŠIMONÍK, Oldřich. Úvod do školní didaktiky. Brno: MSD s.r.o. Brno, 2003. 98 s. škola v praxi, svazek 2. ISBN 80-86633-04-7. info
 • OBST, Otto. Obecná didaktika. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2002. 159 s. ISBN 8024405555. info
 • Obecná didaktika. Edited by Jarmila Skalková. 1. vyd. Praha: ISV nakladatelství, 1999. 292 s. ISBN 80-85866-33-1. info
 • HUNTER, Madeline C. Účinné vyučování v kostce. Vyd. 1. Praha: Portál, 1999. 101 s. ISBN 80-7178-220-3. info
 • Moderní vyučování. Edited by Geoffrey Petty, Translated by Štěpán Kovařík. 1. vyd. Praha: Portál, 1996. 380 s. ISBN 80-7178-070-7. info
 • PRŮCHA, Jan. Pedagogická evaluace : hodnocení vzdělávacích programů, procesů a výsledků. Vyd. 1. V Brně: Masarykova univerzita, 1996. 166 s. ISBN 8021013338. info
 • MAREŠ, Jiří a Jaro KŘIVOHLAVÝ. Komunikace ve škole. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 210 stran. ISBN 8021010703. info
 • MAŇÁK, Josef. Nárys didaktiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1990. 111 s. ISBN 8021002107. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou seminářů a samostatné práce.
Metody hodnocení
Student úspěšně zakončí předmět po vypracování, odevzdání a obhájení sedmi podrobných příprav (student si vybírá z celkové databáze 30 témat) na vyučovací jednotku na vybrané téma, jejich prezentaci a diskusi s vyučujícím a ostatními studenty. Součástí příprav je definování klíčových kompetencí žáků, zařazení tématu do RVP ZV a vytyčení mezipředmětových vztahů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2019/RV2MP_4DR3