EN

FF:FAV111 Programové strategie televize - Informace o předmětu

FAV111 Programové strategie televize veřejné služby

Filozofická fakulta
jaro 2019
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Alena Müllerová (přednášející), prof. PhDr. Jiří Voráč, Ph.D. (zástupce)
Garance
prof. PhDr. Jiří Voráč, Ph.D.
Ústav filmu a audiovizuální kultury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Patrycja Astrid Twardowska
Dodavatelské pracoviště: Ústav filmu a audiovizuální kultury - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 15. 3. 16:00–19:40 C34, So 16. 3. 9:00–12:40 C34, Pá 29. 3. 16:00–19:40 C34, So 30. 3. 9:00–12:40 C34, Pá 12. 4. 16:00–19:40 C34, So 13. 4. 9:00–12:40 C34
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět je zacílen na strategii programu a programové trendy televize veřejné služby.
Předmět je rozčleně na 6 okruhů, v nichž se systematicky představí problematika tvorby televizního programu, vysílacího schématu, cílových skupin, vysílacích kanálů a programových žánrů a formátů.
Vedle teoretického a terminologického úvodu je předmět založen zejména na praktických příkladech, jež vycházejí ze současné televizní praxe.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
Porozumět problematice televize veřejné služby a specifickým programovým strategiím.
Porozumět problematice tvorby televizního programu a vysílání.
Porozumět problematice televizních žánrů a formátů.
Analyzovat programové schéma.
Osnova
 • 1) Vymezení pojmů z oblasti televizního programu, zásady programové skladby a plánování.
 • 2) Tvorba vysílacího schématu, jeho jednotlivých blokůa vysílacích oken.
 • 3) Kategorizace pořadů, představení základních televizních žánrů a formátů a jejich využití v programu.
 • 4) Vymezení cílových skupin, vysvětlení základních pojmů z oblasti diváckého výzkumu (divácké sondy, sledovanost, spokojenost).
 • 5) Charakteristiky a náplň plnoformátových i specializovaných televizních kanálů.
 • 6) Televizní programy na dalších platformách (web, mobilní aplikace, hybridní televize).
Literatura
  povinná literatura
 • ORLEBAR, Jeremy. Kniha o televizi. Translated by Helena Bendová. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Akademie múzických umění, 2012. 213 s. ISBN 9788073312466. info
 • BOURDIEU, Pierre. O televizi. Translated by Nora Obrtelová. V nakladatelství Doplněk 1. Brno: Doplněk, 2002. 104 stran. ISBN 8072391224. info
 • NEGROPONTE, Nicholas. Being digital. Translated by Petr Koubský. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2001. 207 s. ISBN 80-7261-046-5. info
  doporučená literatura
 • Milan Šmíd in Louč http://www.louc.cz/
 • www.ceskatelevize.cz
Výukové metody
Přednášky a projekce s ukázkami českých i zahraničních televizních programů.
Metody hodnocení
Písemný úkol: analýza programového schématu vybraného televizního kanálu, rozsah 9.000 znaků.
Informace učitele
Mgr. Alena Müllerová (nar. 1962 v Chomutově) je kreativní producentka Tvůrčí producentské skupiny vzdělávacích pořadů a nových formátů v České televizi.
Vystudovala katedru dramaturgie a scenáristiky na FAMU. Jako dramaturgyně a scenáristka se zabývala zprvu hlavně dokumentárním filmem (např. spolupráce s Helenou Třeštíkovou na sběrných projektech). Nyní se věnuje i hrané tvorbě. Od roku 1998 pracuje v České televizi. Producentsky a dramaturgicky připravila mnoho televizních formátů, cyklů a magazínů, např. Cestománie, Manželské etudy po dvaceti letech, Game page, Alternativní kultura, Máte slovo, Rybí legendy Jakuba Vágnera, docusoap Čtyři v tom, hraný seriál Život je ples, komediální seriál Trapný padesátky, je spoluautorkou projektu 13. komnata (s Ivetou Toušlovou), podílela se na řadě koprodukčních dokumentů, např. Život podle Václava Havla, Magický hlas rebelky, Olga (Český lev), Vlna versus břeh, Cukrblog. Věnuje se také literární a publicistické tvorbě. Přednáší na FAMU.

Mgr. Alena Müllerová (b. 1962 in Chomutov) is a creative producer of the Creative Producer Group of Educational Programs and New Formats at the Czech Television.
She graduated from the Department of Dramaturgy and Screenwritting at FAMU. As a dramaturgist and screenwriter, she first dealt mainly with documentary film (e.g. collaboration with Helena Třeštíková on time-lapse projects). Now she is also dedicated to feature film. Since 1998 she has been working at the Czech Televison. She produced and dramaturgically prepared many television formats, cycles and magazines, such as Cestománie, Manželské etudy po dvaceti letech, Game page, Alternativní kultura, Máte slovo, Rybí legendy Jakuba Vágnera, docu-soap Čtyři v tom, series Život je ples, comedy series Trapný padesátky, is a co-author of the 13. komnata project (with Iveta Toušlová), and she participated in a number of co-production documentaries, e.g. Život podle Václava Havla, Magický hlas rebelky, Olga (Český lev), Vlna versus břeh, Cukrblog. She was engaged in programming strategy and in a switch to digital broadcasting. She gives lectures at FAMU.

Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován jednou za tři roky.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2007, jaro 2013, jaro 2016.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2019/FAV111