LMD_002 Textová kritika II

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0/0. 15 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Vlastimil Brom, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Petra Mutlová, M.A., Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc. (přednášející)
prof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Petra Mutlová, M.A., Ph.D.
Ústav klasických studií – Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií – Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 12. 6. 8:00–12:50 A21, Pá 19. 6. 8:00–12:50 A21
Předpoklady
LMD_001 Textová kritika I
Úspěšné ukončení předmětu LMD_001 Textová kritika I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 117 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s praktickými stránkami textové kritiky se zaměřením na středověký rukopisný materiál bohemikální provenience. Zaměří se na využití digitálních metod textové kritiky a problematiku digitální filologie. Seznámí studenty s praktickými zásadami textověkritické práce a různými postupy aplikovatelnými při rekonstrukci textového procesu rukopisně dochovaných literárních památek z období středověku a raného novověku.
Výstupy z učení
Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni:
- popsat různé přístupy tradiční a digitální filologie ke středověkému rukopisnému materiálu;
- mít přehled o vybraných postupech digitálního zpracování rukopisného materiálu a relevantních nástrojích;
- porozumět základní problematice související s Digital Scholarly Editions;
- orientovat se v problematice digitalizace historických fondů;
- znát základní praktické postupy při rekonstrukci textového procesu středověkých a raně novověkých latinských, německých a českých písemných pramenů.
Osnova
 • Textová kritika a digitální filologie, základy kvantitativních metod využitelných v textové kritice a literární kritice;
 • Zásady textově-kritické práce; vybrané postupy (stemmatologie, kladistika, fylogeneze, best-text a copy-text editing);
 • Digital Scholarly Editions a nástroje k jejich tvorbě; nástroje analýzy a možnosti vizualizace;
 • Digitalizace historických fondů, popis rukopisů, TEI a další standardy;
 • Recenze a kolace rukopisů a pokus o rekonstrukci textu a stemmatu vybraných rukopisně dochovaných památek středolatinské literatury;
 • Vícejazyčná textová tradice: případ Kroniky tak řečeného Dalimila;
 • Tzv. lingvoliterární metoda A. Sticha ve vztahu k předchozím konceptům.
Literatura
  povinná literatura
 • TROVATO, Paolo. Everything you always wanted to know about Lachmann's method : a non-standard handbook of genealogical textual criticism in the age of Post-Structuralism, cladistics, and copy-text. Edited by Michael D. Reeve. Prima edizione. Padova: Libreriauniversitaria.it edizioni, 2014, 355 stran. ISBN 9788862925280. info
  doporučená literatura
 • Nichols, Stephen G. „Introduction: Philology in a Manuscript Culture.” Speculum. A Journal of Medieval Studies 65/1 (1990): 1–10.
 • Analysis of ancient and medieval texts and manuscripts : digital approaches. Edited by Tara Andrews - Caroline Macé. Turnhout: Brepols, 2014, 346 stran. ISBN 9782503552682. info
 • MORETTI, Franco. Graphs, maps, trees : abstract models for a literary history. Paperback edition. London: Verso, 2007, 119 stran. ISBN 9781844671854. info
  neurčeno
 • Malura, J. "Lingvoliterární (filologická) metoda Alexandra Sticha a studium literatury raného novověku." Listy filologické 136 (2013): 489-502.
 • JIROUŠKOVÁ, Lenka. Die Visio Pauli. Wege und Wandlungen einer orientalischen Apokryphe im lateinischen Mittelalter unter Einschluß der alttschechischen und deutschsprachigen Textzeugen. Brill 2006
 • LICHAČEV, Dmitrij Sergejevič. Textologie (stručný nástin).Praha: Ústav pro českou literaturu. 2015.
 • Soleiman pour Hashemi, Michaela. "Ještě k motivické exkluzivitě v barokní literatuře, zčásti i nadnárodně." In Otázky českého kánonu, s. 330-336. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2006.
 • Stich Alexandr. "Magnet a pelikán - dva exkluzivní barokní motivy." In Česká literatura doby baroka (Sborník příspěvků k české literatuře 17. a 18. století), ed. Zuzana Pokorná, s. 89-116. Praha: PNP, 1994.
 • DAŇHELKA, Jiří. Textologie a starší česká literatura. Edited by Jakub Sichálek. Vyd. 1. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2013, 357 s. ISBN 9788085778939. info
 • VOIT, Petr. Encyklopedie knihy : starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století : papír, písmo a písmolijectví, knihtisk a jiné grafické techniky, tiskaři, nakladatelé, knihkupci, ilustrátoři a kartografové, literární. Druhé vydání. Praha: Libri ve spolupráci s Královskou kanonií premonstrátů na Strahově, 2008, 655 stran. ISBN 9788072773909. info
 • VAŠÁK, Pavel. Textologie : teorie a ediční praxe. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1993, 235 s. ISBN 8070666382. info
 • VAŠÁK, Pavel. Autor, text a společnost. Vyd. 1. Praha: Academia, 1986, 218 p. URL info
 • VAŠÁK, Pavel. Metody určování autorství. Vyd. 1. Praha: Academia, 1980, 233 s. URL info
Výukové metody
Semináře a seminární diskuse; průběžná příprava praktických úkolů; prezentace zadaného výzkumného problému na zvoleném literárním díle.
Metody hodnocení
Kolokvium
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2022, jaro 2024.