DSBcB015 Starověká římská rodina

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
1/1. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Tereza Antošovská (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 12:00–13:40 A21
Předpoklady
( SOUHLAS ) && (! DSBcB15 Římská rodina )
*** UPOZORNĚNÍ *** Předmět je pod tímto kódem vypisován výlučně pro studenty imatrikulované v roce 2018 anebo v letech předchozích. Všichni ostatní zájemci si zapisují předmět již pod novým kódem DSBcB15.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 75 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/75, pouze zareg.: 0/75
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Anotace: Rodina tvoří jednotku specifického společenského významu. Je to právě rodina, jež primárně formuje všechny lidské jedince. Představuje zázemí, základní startovní čáru, z níž vychází každý - od těch nejmenších až po velikány světových dějin. Je považována za základ společnosti, „státu“ a v antické společnosti sloužil model rodiny i jako vzor pro samotný stát, coby vyšší správní jednotky (císař jako „otec“). Společně se tedy podíváme na to, jak vypadala a fungovala římská „familia.“ Pokusíme se ze slov antických autorů pochopit, jaký význam měla pro Římany rodina a její členové.
Cíle kurzu: Kurz si klade za cíl představit studentům vybrané aspekty římského rodinného života, přiblížit římské smýšlení o rodině a jejím významu pro společnost i jednotlivce a zachytit specifika římského přístupu k rodinně a jejím jednotlivým členům. Z praktických dovedností „procvičí“ schopnost práce s prameny (případně odbornými texty) a jejich interpretací.
Osnova
 • Úvodní hodina: témata a cíle kurzu; prameny a literatura
 • 1. římská rodina a její členové: familia - domus; nukleární - rozšířená rodina; demografie; kdo je člen rodiny? - rodina - rod, (stupně příbuzenství, dědické právo v rodině)
 • 2. členové rodiny a jejich role I: dospělí (rodiče, prarodiče, širší příbuzenstvo; žena - muž)
 • 3. členové rodiny a jejich role II: děti; učni
 • 4. otroci: otroci v rodině; "rodiny" otroků
 • 5. rodina a stát: patria potestas (omezení a kontrola za principátu, vnější zásahy - rodina, stát, zvyk/ společnost); podpora rodinného života (Augustovy manželské zákony, alimentační programy)
 • 6. obraz rodiny v antické literatuře: rodina očima antických autorů - literární diskurs; ideál římské rodiny
 • 7. "rozbití ideálu rodiny:" násilí v rodině; rozvody; generační konflikty
 • 8. aspekty rodinného života I: narození; dospívání (výchova/vzdělávání)
 • 9. aspekty rodinného života II: přechodové rituály (vstup do světa dospělých); sňatky a manželství; fungování domácnosti
 • 10. aspekty rodinného života III: stáří; smrt (vnímání smrti a ztráty, obranné mechanismy)
 • 11. křesťané a rodinný život: odlišnosti a podobnosti křesťanského přístupu k rodinnému životu
 • 12. pozdní antika: proměny a specifika
Literatura
  doporučená literatura
 • FRÝDEK, Miroslav, Jarmila BEDNAŘÍKOVÁ, Irena RADOVÁ, Renata VESELÁ, Ivana STARÁ, Silvie ŠIMORDOVÁ a Markéta MELOUNOVÁ. Právní, náboženské a politické aspekty starověké římské rodiny. 1. vyd. Ostrava, 2012. 121 s. Edice právo. ISBN 978-80-7418-157-3. info
 • A companion to families in the Greek and Roman worlds. Edited by Beryl Rawson. 1st pub. Chichester: Wiley-Blackwell, 2011. xviii, 643. ISBN 9781405187671. info
 • Rímska rodina v sociálnych a právnych vzťahoch : (medzinárodná vedecká konferencia právnych romanistov Českej republiky a Slovenskej republiky, Bratislava, 18. a 19. marca 2005). Edited by Róbert Brtko. 1. vyd. Bratislava: Bratislavská vysoká škola práva, 2007. 64 s. ISBN 9788096933273. info
 • The Roman family in the empireRome, Italy, and beyond. Edited by Michele George. New York: Oxford University Press, 2005. xx, 358 p. ISBN 019926841X. info
 • Early Christian families in context : an interdisciplinary dialogue. Edited by David L. Balch - Carolyn Osiek. Cambridge: William B. Eerdmans publishing company, 2003. xix, 412. ISBN 080283986X. info
 • SALLER, Richard P. Patriarchy, property and death in the Roman family. 1st ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1997. 249 s. ISBN 0521599784. info
 • Geschichte des privaten Lebens. Edited by Paul Veyne - Holger Fliessbach. Frankfurt am Main: S. Fischer Verlag, 1989. 621 s. ISBN 3-10-033631-3. info
Výukové metody
seminář
Metody hodnocení
docházka
aktivní účast
test
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/DSBcB015