DSBcB15 Starověká římská rodina

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Tereza Antošovská (přednášející)
Garance
Mgr. Tereza Antošovská
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 12:00–13:40 D41
Předpoklady
! DSBcB015 Římská rodina
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 75 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/75, pouze zareg.: 38/75, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 10/75
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Anotace: Rodina tvoří jednotku specifického společenského významu. Je to právě rodina, jež primárně formuje všechny lidské jedince. Představuje zázemí, základní startovní čáru, z níž vychází každý - od těch nejmenších až po velikány světových dějin. Je považována za základ společnosti, „státu“ a v antické společnosti sloužil model rodiny i jako vzor pro samotný stát, coby vyšší správní jednotky (císař jako „otec“). Společně se tedy podíváme na to, jak vypadala a fungovala římská „familia.“ Pokusíme se ze slov antických autorů pochopit, jaký význam měla pro Římany rodina a její členové.
Výstupy z učení
Studenti získají obraz o vybraných aspektech římského rodinného života, římském smýšlení o rodině a jejím významu pro společnost i jednotlivce a budou moci zachytit specifika římského přístupu k rodinně a jejím jednotlivým členům. Z praktických dovedností se procvičí v schopnosti práce s prameny (případně odbornými texty) a jejich interpretaci.
Osnova
 • Úvodní hodina: témata a cíle kurzu; prameny a literatura
 • 1. římská rodina a její členové: familia - domus; nukleární - rozšířená rodina; demografie; kdo je člen rodiny? - rodina - rod, (stupně příbuzenství, dědické právo v rodině)
 • 2. členové rodiny a jejich role I: dospělí (rodiče, prarodiče, širší příbuzenstvo; žena - muž)
 • 3. členové rodiny a jejich role II: děti; učni
 • 4. otroci: otroci v rodině; "rodiny" otroků
 • 5. rodina a stát: patria potestas (omezení a kontrola za principátu, vnější zásahy - rodina, stát, zvyk/ společnost); podpora rodinného života (Augustovy manželské zákony, alimentační programy)
 • 6. obraz rodiny v antické literatuře: rodina očima antických autorů - literární diskurs; ideál římské rodiny
 • 7. "rozbití ideálu rodiny:" násilí v rodině; rozvody; generační konflikty
 • 8. aspekty rodinného života I: narození; dospívání (výchova/vzdělávání)
 • 9. aspekty rodinného života II: přechodové rituály (vstup do světa dospělých); sňatky a manželství; fungování domácnosti
 • 10. aspekty rodinného života III: stáří; smrt (vnímání smrti a ztráty, obranné mechanismy)
 • 11. křesťané a rodinný život: odlišnosti a podobnosti křesťanského přístupu k rodinnému životu
 • 12. pozdní antika: proměny a specifika
Literatura
  povinná literatura
 • FRÝDEK, Miroslav, Jarmila BEDNAŘÍKOVÁ, Irena RADOVÁ, Renata VESELÁ, Ivana STARÁ, Silvie ŠIMORDOVÁ a Markéta MELOUNOVÁ. Právní, náboženské a politické aspekty starověké římské rodiny. 1. vyd. Ostrava, 2012. 121 s. Edice právo. ISBN 978-80-7418-157-3. info
 • A companion to families in the Greek and Roman worlds. Edited by Beryl Rawson. 1st pub. Chichester: Wiley-Blackwell, 2011. xviii, 643. ISBN 9781405187671. info
  doporučená literatura
 • Rímska rodina v sociálnych a právnych vzťahoch : (medzinárodná vedecká konferencia právnych romanistov Českej republiky a Slovenskej republiky, Bratislava, 18. a 19. marca 2005). Edited by Róbert Brtko. 1. vyd. Bratislava: Bratislavská vysoká škola práva, 2007. 64 s. ISBN 9788096933273. info
 • The Roman family in the empireRome, Italy, and beyond. Edited by Michele George. New York: Oxford University Press, 2005. xx, 358 p. ISBN 019926841X. info
 • Early Christian families in context : an interdisciplinary dialogue. Edited by David L. Balch - Carolyn Osiek. Cambridge: William B. Eerdmans publishing company, 2003. xix, 412. ISBN 080283986X. info
 • SALLER, Richard P. Patriarchy, property and death in the Roman family. 1st ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1997. 249 s. ISBN 0521599784. info
 • Geschichte des privaten Lebens. Edited by Paul Veyne - Holger Fliessbach. Frankfurt am Main: S. Fischer Verlag, 1989. 621 s. ISBN 3-10-033631-3. info
Výukové metody
seminář
Metody hodnocení
docházka
aktivní účast
test
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2021/DSBcB15