SOCn6101 Sexualita a gender za komunismu

Fakulta sociálních studií
podzim 2020
Rozsah
1/1/0. 10 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. Kateřina Lišková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Kateřina Lišková, Ph.D.
Katedra sociologie – Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Soňa Enenkelová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociologie – Fakulta sociálních studií
Rozvrh
St 12:00–13:40 U34
Předpoklady
! SOC592 Sexualita a gender za komunism
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 0/25, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/25
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Jak se formovalo pojetí sexuality a genderu v komunistické střední a východní Evropě? Jak se sexuální diskursy druhé poloviny 20. století lišily mezi Východem a Západem a v čem si byly podobné? Jak se vyvíjela situace v Československu? Kurz se zaměří na dvě oblasti výzkumu sexuality v daném historicko-politickém kontextu. Za prvé si studující osvojí znalost teorií, které konceptualizují sexualitu v západním prostoru v 19. a 20. století. Zaměříme se na zásadní roli, kterou má věda na podobu sexuality a genderu. Za druhé se studující seznámí s případovými studiemi formování sexuality a genderu v různých zemích tzv. Východního bloku; speciální pozornost budeme věnovat Československu. Smyslem kurzu je, aby studující důkladně poznali zásadní teorie sexuality a naučili se je kriticky diskutovat v kontextu konkrétní historické reality. Studující se díky případovým studiím ze sousedních východoevropských zemí naučí uvažovat v komparativistické perspektivě. V poslední třetině kurzu budou studující intenzivně pracovat na formulaci vlastního výzkumného tématu, které zpracují jako finální odborný text.
Výstupy z učení
Studující porozumí dynamice formování genderu a sexuality v druhé polovině 20. století. Budou schopni identifikovat rozdíly a podobnosti mezi jednotlivými zeměmi východní Evropy a budou schopni základního srovnání se západními státy. Nahlédnou zásadní formativní roli expertního vědění. Budou schopni identifikovat relevantní data a provést jejich analýzu. Budou schopni prezentovat svůj výzkumný projekt, zpracovat analýzu a tu následně prezentovat.
Osnova
  • Scientia sexualis – věda o sexu Věda o sexu: jak se utvářela sexuologie v Evropě Věda o sexu: jak se utvářela sexuologie v USA Proměny sexuality a genderu v dlouhém 20. století: komparativní pohled (1 a 2) Sex v porevolučním Rusku Sexualita v (po)válečném Německu Proměny sexuálních a genderových kultur v Maďarsku Proměny sexuálních a genderových kultur v Polsku Proměny sexuálních a genderových kultur v Československu Měly ženy za socialismu lepší sex? Prezentace témat závěrečných prací (1 a 2)
Výukové metody
přednáška, seminář, závěrečný projekty a jeho prezentace
Metody hodnocení
průběžné otázky z literatury, projekt výzkumu, závěrečná práce, prezentace
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět nebude vyučován, pokud si ho zapíše méně než 5 studujících.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2020/SOCn6101