SOC592 Sexualita a gender za komunismu

Fakulta sociálních studií
podzim 2024
Rozsah
1/1/0. 10 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Kateřina Lišková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Kateřina Lišková, Ph.D.
Katedra sociologie – Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Soňa Enenkelová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociologie – Fakulta sociálních studií
Předpoklady
Předpokladem zápisu do předmětu je obeznámenost se sociologickými teoriemi a metodologií na úrovni absolvovaného bakalářského studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 0/25, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/25
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je, aby studující důkladně poznali zásadní teorie sexuality a naučili se je kriticky diskutovat v kontextu konkrétní historické reality. Studující se díky případovým studiím ze sousedních východoevropských zemí naučí uvažovat v komparativistické perspektivě. V poslední třetině kurzu budou studující intenzivně pracovat na formulaci vlastního výzkumného tématu, které zpracují jako finální odborný text.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu: - znát teorie, které konceptualizují sexualitu v západním prostoru v 19. a 20. století - rozumět případovým studiím formování sexuality a genderu v různých zemích tzv. Východního bloku - porovnat vývoj sexuality a genderu v různých evropských zemích v 2. polovině 20. století - formulovat výzkumnou otázku o ustavování sexuality a genderu v historické perpektivě, identifikovat vhodná data, ta analyzovat a výsledky sepsat do podoby odborné práce - prezentovat postup a výsledky svého výzkumu
Osnova
 • 1. Uvedení do tématu 2. Scientia sexualis – věda o sexu 3. Věda o sexu: jak se utvářela sexuologie v Evropě 4. Věda o sexu: jak se utvářela sexuologie v USA 5. Sex v porevolučním Rusku 6. Sexualita v poválečném Německu 7. Proměny sexuálních a genderových kultur v Maďarsku 8. Proměny sexuálních a genderových kultur v Polsku a Rumunsku 9. Sexuologie v Československu 10. Strukturovaná prezentace témat závěrečných prací (včetně metodologie a dat) 11.-13. Práce v archivu, psaní závěrečné práce a její prezentace
Literatura
  povinná literatura
 • IRVINE, Janice M. Disorders of desire : sexuality and gender in modern American sexology. Rev. and expanded ed. Philadelphia, PA: Temple University Press, 2005, x, 304. ISBN 1592131514. info
 • FOUCAULT, Michel. Abnormal : lectures at the Collège de France, 1974-1975. Edited by Valerio Marchetti - Antonella Salomoni - Arnold I. Davidson. 1st Picador USA ed. New York: Picador, 2003, xxvi, 374. ISBN 0312203349. URL info
 • HEALEY, Dan. Homosexual desire in revolutionary Russia : the regulation of sexual and gender dissent. Chicago: University of Chicago Press, 2001, xvi, 392. ISBN 0226322343. info
 • ROSE, Nikolas S. Governing the soul : the shaping of the private self. 2nd ed. New York: Free Association Books, 1999, xxxii, 320. ISBN 9781853434440. info
 • Sexology in culture : labelling bodies and desires. Edited by Lucy Bland - Laura L. Doan. Cambridge, UK: Polity Press, 1998, ix, 236. ISBN 0745619835. info
 • FOUCAULT, Michel. The history of sexuality. Translated by Robert J. Hurley. New York: Vintage Books, 1990, vii, 293. ISBN 0394751221. info
  doporučená literatura
 • LIŠKOVÁ, Kateřina. Sexual liberation, socialist style : Communist Czechoslovakia and the science of desire, 1945-1989. 1st ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2018, 281 s. ISBN 978-1-108-42469-1. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1017/9781108341332. web nakladatele info
 • FOUCAULT, Michel. The essential Foucault : selections from essential works of Foucault, 1954-1984. Edited by Paul Rabinow - Nikolas S. Rose - Michel Foucault. New York: New Press, 2003, xxxv, 460. ISBN 1565848012. info
Výukové metody
teoretická příprava, seminární diskuse, vlastní výzkumná práce
Metody hodnocení
Přípravy z četby na každou vyučovací hodinu. Formulace výzkumného tématu, idetifikace dat, volba metodolgie. Zpracování výzkumu a jeho odevzdání jako závěrečné seminární práce. Ústní prezentace výzkumu jako součást zkoušky.
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět nebude vyučován, pokud si ho zapíše méně než 5 studujících.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013, podzim 2014, podzim 2016, podzim 2018.