SOCd0105 Seminář k disertační práci II

Fakulta sociálních studií
jaro 2021
Rozsah
0/0/0. 25 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
prof. Martin Kreidl, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Pavel Pospěch, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Martin Kreidl, Ph.D.
Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Soňa Enenkelová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! SOC920b Seminář k disertační práci II && ! NOW ( SOC920b Seminář k disertační práci II )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Přednesení částí analýzy, dosažených výsledků nebo teoretických východisek a kritická vzájemná rozprava o dílčích částech disertačních prací s kolegy/kolegyněmi. Student/ka dostane zpětnou vazbu od vyučujícího a svých kolegů/kolegyň.
Výstupy z učení
Student je po absolvování vzdělávací jednotky schopen argumentovat, oponovat, diskutovat.
Osnova
  • Předmět se zapisuje dvakrát v průběhu druhého či dalších ročníků studia ( SOCd0104 a SOCd0105). Studenti/studentky prezentují samostatně kapitoly svých disertací a/nebo výzkumné stati založené na dizertačním výzkumu. Jejich texty a vystoupení jsou předmětem skupinové diskuse (aktivní účast na ní je dalším požadavkem kurzu). Termíny sektání určuje vyučující na začátku semestru. V závislosti od počtu zapsaných studentů je určen i počet setkání (obvykle jde o 3 setkání za semestr).
Literatura
  • Studenti/studentky pracují s vlastními texty, částmi budoucí disertace
  • Students work with their own dissertation chapters/ papers
  • VAN MAANEN, John. Tales of the field : on writing ethnography. 2nd ed. Chicago: University of Chicago Press, 2011. xx, 216. ISBN 9780226849645. info
  • BECKER, HOWARD S. Telling about Society. Chicago: University of Chicago Press, 2007. info
  • BECKER, Howard S. a Pamela RICHARDS. Writing for social scientists : how to start and finish your thesis, book, or article. 2nd ed. Chicago: University of Chicago Press, 2007. xiv, 197. ISBN 9780226041322. info
  • BECKER, Howard S. Tricks of the trade : how to think about your research while you're doing it. Chicago: University of Chicago Press, 1998. xi, 232 s. ISBN 0-226-04123-9. info
  • What is a case? : exploring the foundations of social inquiry. Edited by Charles C. Ragin - Howard S. Becker. New York, NY, USA: Cambridge University Press, 1992. viii, 242. ISBN 9780521421881. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou prezentací částí disertace a následnou diskusí. Semináře probíhají v českém, ale i anglickém jazyce v závislosti na složení skupiny studujících v kurzu.
Metody hodnocení
Studenti jsou hodnoceni na základě účasti na seminářích, aktivní diskusi a prezentaci části disertace. Předmět je ukončen kolokviem za prezentaci části disertace (výzkumné otázky, osnova práce, draft teoretické kapitoly disertační práce a dosažené poznatky) nebo jiného připravovaného textu (draft statě atd.).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2021/SOCd0105