SOC920b Seminář k disertační práci II

Fakulta sociálních studií
jaro 2020
Rozsah
0/0/0. 25 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. Martin Kreidl, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Pavel Pospěch, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Martin Kreidl, Ph.D.
Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Soňa Enenkelová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Přednesení částí analýzy, dosažených výsledků nebo teoretických východisek a kritická vzájemná rozprava o dílčích částech disertačních prací s kolegy/kolegyněmi. Student/ka dostane zpětnou vazbu od vyučujícího a svých kolegů/kolegyň.
Výstupy z učení
Student je po absolvování vzdělávací jednotky schopen diskutovat, zdůvodnit, revidovat.
Osnova
  • Předmět se zapisuje dvakrát v průběhu druhého či dalších ročníků studia (SOC920a a SOC920b). Studenti/studentky prezentují samostatně vstupní kapitoly svých disertací a jejich vystoupení jsou předmětem skupinové diskuse (aktivní účast na ní je dalším požadavkem kurzu). Termíny sektání určuje vyučující na začátku semestru. V závislosti od počtu zapsaných studentů je určen i počet setkání (obvykle jde o 3 setkání za semestr).
Literatura
    doporučená literatura
  • BECKER, HOWARD S. Telling about Society. Chicago: University of Chicago Press, 2007. info
    neurčeno
  • Students work with their own dissertation chapters/ papers
  • Studenti/studentky pracují s vlastními texty, částmi budooucí disertace
Výukové metody
Výuka probíhá formou prezentací částí disertace a následnou diskusí. Semináře probíhají v českém, ale i anglickém jazyce.
Metody hodnocení
Studenti jsou hodnoceni na základě účasti na seminářích, aktivní diskusi a prezentaci části disertace. Předmět je ukončen kolokviem za prezentaci části disertace (výzkumné otázky, osnova práce, draft teoretické kapitoly disertační práce a dosažené poznatky) nebo jiného připravovaného textu (draft statě atd.).
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2020/SOC920b