HIA114II Němčina II

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Dagmar Alešíková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Václava Beyerová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Veronika Horáčková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Eva Hulíková (cvičící)
Mgr. et Mgr. Veronika Králová (cvičící)
Mgr. Petr Kuthan (cvičící)
Mgr. et Mgr. Milan Neužil, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Sylva Opršálová (cvičící)
Mgr. Lukáš Richtarčík (cvičící)
Mgr. Bc. William Richter (cvičící)
Mgr. Samuel Tarageľ (cvičící)
Mgr. Iveta Tomáštíková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Jan Trna (cvičící)
Mgr. Zdenka Vymerová, M.A. (cvičící)
Mgr. Soňa Zbytowská (cvičící)
Garance
prof. Mgr. Libor Jan, Ph.D.
Historický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. et Mgr. Tomáš Varga
Dodavatelské pracoviště: Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
HIA114II/T01: Po 14. 2. až Ne 15. 5. Po 16:15–17:50 KOM 108, S. Zbytowská
HIA114II/T02: Po 14. 2. až Ne 15. 5. St 11:00–12:50 KOM 117, E. Hulíková
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 5 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/5, pouze zareg.: 0/5
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Jde zejména o schopnost prezentace odborných témat, sledování odborných diskusí, pochopení hlavních myšlenek odborných textů svého studijního oboru a rovněž schopnost plynule a spontánně reagovat a vysvětlit svůj názor na aktuální problémy v rozhovoru s rodilým mluvčím.
Osnova
  • Německé odborné texty z problematiky sociálních a politických dějin německých a rakouských autorů. Německé texty ze současných odborných historických časopisů vydávaných na území německy mluvících států. Německé texty ze zaniklých odborných historických časopisů vydávaných v českých zemích.
Literatura
    povinná literatura
  • DREYER, Hilke a Richard SCHMITT. Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. 1. Aufl. Ismaning: Verlag für Deutsch, 1996. 359 s. ISBN 3-88532-717-1. info
  • BRANDI, Marie-Luise a Barbara MOMENTEAU. Lesekurs für Geisteswissenschaftler. 1. Aufl. München: Klett Edition Deutsch, 1992. 209 s. ISBN 3-12-675361-2. info
Výukové metody
Cvičení zakončené zkouškou.
Metody hodnocení
Cvičení zakončené zkouškou. Zkouška se skládá z písemné(gram. test) a ústní části(prezentace+konverzace na odborné téma). Důraz se klade na porozumění odborného textu a jeho jednoduchou, ale kompetentní interpretaci.
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Zk může být prominuta posluchačům, kteří doloží složení Zk na jazykové škole a posluchačům oborů historie - němčina.
Předmět je vyučován každý semestr.
Cvičení je doporučeno, povinné je složení Zk do konce 6. semestru.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2022/HIA114II