HIA114II Němčina II

Filozofická fakulta
jaro 2010
Rozsah
0/2. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Pavla Boková (cvičící)
Mgr. BcA. Milena Kubátová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Klára Martančíková (cvičící)
Mgr. Tomáš Procházka (cvičící)
Mgr. Hana Johana Ptáčková (cvičící)
Mag. phil. Alena Suchánková (cvičící)
Mgr. Pavlína Tesařová, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Jiří Malíř, CSc.
Historický ústav - Filozofická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
HIA114II/A: Po 15:00–16:35 A44, K. Martančíková
HIA114II/B: Po 16:40–18:15 A44, K. Martančíková
HIA114II/C: Čt 8:20–9:55 zrusena A22 stara, H. Ptáčková
HIA114II/D: Čt 10:00–11:35 zrusena A22 stara, A. Suchánková
HIA114II/E: Čt 11:40–13:15 zrusena A22 stara, P. Boková
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 125 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/125, pouze zareg.: 0/125, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/125
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Jde zejména o schopnost prezentace odborných témat, sledování odborných diskusí, pochopení hlavních myšlenek odborných textů svého studijního oboru a rovněž schopnost plynule a spontánně reagovat a vysvětlit svůj názor na aktuální problémy v rozhovoru s rodilým mluvčím.
Osnova
  • Německé odborné texty z problematiky sociálních a politických dějin německých a rakouských autorů. Německé texty ze současných odborných historických časopisů vydávaných na území německy mluvících států. Německé texty ze zaniklých odborných historických časopisů vydávaných v českých zemích.
Literatura
  • Dreyer, H.- Schmitt, R.: Lehr- und Ubungsbuch der deutschen Grammatik, Munchen, Verl. f. Deutsch 1995 / Brandi, M.-L. - Momenteau, B.: Lesekurs fur Geisteswissenschaftler, Fortgeschrittene, Munchen, Verl. Klett 1996
Výukové metody
Cvičení zakončené zkouškou.
Metody hodnocení
Cvičení zakončené zkouškou. Zkouška se skládá z písemné(gram. test) a ústní části(prezentace+konverzace na odborné téma). Důraz se klade na porozumění odborného textu a jeho jednoduchou, ale kompetentní interpretaci.
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Zk může být prominuta posluchačům, kteří doloží složení Zk na jazykové škole a posluchačům oborů historie - němčina.
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Cvičení je doporučeno, povinné je složení Zk do konce 6. semestru.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.