SOCn4001 Teoretická sociologie

Fakulta sociálních studií
jaro 2023
Rozsah
1/1/0. 12 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Ing. Radim Marada, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Tomáš Paul (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D.
Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Soňa Enenkelová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
St 18:00–19:40 U34
Předpoklady
! SOC661 Teor. sociologie
Základní znalost obecné sociologické teorie a metodologie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 18/20, pouze zareg.: 0/20
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: se orientovat v základních paradigmatech a tématech současné sociologické teorie; • porozumět a vysvětlit klíčové koncepty a výkladové schémata, které se v sociologických paradigmatech uplatňují a činí z nich výzkumné programy pro empirické analýzy; • rozeznávat interpretační možnosti jednotlivých paradigmat a jejich klíčových konceptů při analýze konkrétních sociálních problémů; • identifikovat a formulovat sociální problémy v sociologickém jazyce, zasazovat je do obecného sociologického konceptuálního rámce • interpretovat výsledky různých typů empirických výzkumů s ohledem na širší sociální souvislosti a jejich specifická zadání.
Výstupy z učení
Znalost základního konceptuálního aparátu současné teoretické sociologie. Schopnost kritické interpretace sociálních jevů. Schopnost kritické aplikace sociologických výkladů pro vlastní analytickou práci.
Osnova
  • 1. Teorie a vědění - 2. Teorie, realita a utopie - 3. Teorie a význam - 4. Teorie a vysvětlení - 5. Charakteristiky modernity. - 6. První krize modernity. - 7. Organizovaná modernita. - 8. Druhá krize modernity. - 9. Konstitutce moderního subjektu. - 10. Modernita a interpretace.
Literatura
  • REED, Isaac. Interpretation and social knowledge : on the use of theory in the human sciences. Chicago: The University of Chicago Press, 2011. 194 s. ISBN 9780226706740. info
  • WAGNER, Peter. A sociology of modernity : liberty and discipline. New York: Routledge, 1994. xv, 267. ISBN 0415081866. info
  • FOUCAULT, Michel. Dějiny sexuality. I, Vůle k vědění : La volonté de savoir : historie de la sexualité. I (Orig.) : Vůle k vědění : dějiny sexuality. I (Variant.). [v Praze]: Herrmann & synové, 1999. 189 s. info
  • COLLINS, Randall. Interaction ritual chains. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2004. xx, 439. ISBN 0691090270. URL info
  • BOURDIEU, Pierre. Distinction : a social critique of the judgement of taste. 1st pub. London: Routledge, 1996. xiv, 613. ISBN 0415045460. info
  • HABERMAS, Jürgen. Problémy legitimity v pozdním kapitalismu. Translated by Alena Bakešová - Josef Velek. Vyd. 1. Praha: Filosofia, 2000. 187 s. ISBN 8070071303. info
  • The new Blackwell companion to social theory. Edited by Bryan S. Turner. Malden, MA, USA: Wiley-Blackwell, 2009. xvii, 618. ISBN 9781405169004. info
Výukové metody
Přednášky, semináře, průběžné pisemné práce.
Metody hodnocení
Průběžné písmené práce, závěrečná písemná práce, písmená zkouška.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, podzim 2023, jaro 2024.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2023/SOCn4001