SOCn4001 Teoretická sociologie

Fakulta sociálních studií
jaro 2022
Rozsah
1/1/0. 12 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Ing. Radim Marada, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Pavel Pospěch, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D.
Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Soňa Enenkelová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
St 18:00–19:40 U34
Předpoklady
! SOC661 Teor. sociologie
Základní znalost obecné sociologické teorie a metodologie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 12/20, pouze zareg.: 0/20
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: se orientovat v základních paradigmatech a tématech současné sociologické teorie; • porozumět a vysvětlit klíčové koncepty a výkladové schémata, které se v sociologických paradigmatech uplatňují a činí z nich výzkumné programy pro empirické analýzy; • rozeznávat interpretační možnosti jednotlivých paradigmat a jejich klíčových konceptů při analýze konkrétních sociálních problémů; • identifikovat a formulovat sociální problémy v sociologickém jazyce, zasazovat je do obecného sociologického konceptuálního rámce • interpretovat výsledky různých typů empirických výzkumů s ohledem na širší sociální souvislosti a jejich specifická zadání.
Výstupy z učení
Znalost základního konceptuálního aparátu současné teoretické sociologie. Schopnost kritické interpretace sociálních jevů. Schopnost kritické aplikace sociologických výkladů pro vlastní analytickou práci.
Osnova
  • 1. Teorie a vědění - 2. Teorie, realita a utopie - 3. Teorie a význam - 4. Teorie a vysvětlení - 5. Charakteristiky modernity. - 6. První krize modernity. - 7. Organizovaná modernita. - 8. Druhá krize modernity. - 9. Konstitutce moderního subjektu. - 10. Modernita a interpretace.
Literatura
  • REED, Isaac. Interpretation and social knowledge : on the use of theory in the human sciences. Chicago: The University of Chicago Press, 2011. 194 s. ISBN 9780226706740. info
  • WAGNER, Peter. A sociology of modernity : liberty and discipline. New York: Routledge, 1994. xv, 267. ISBN 0415081866. info
  • FOUCAULT, Michel. Dějiny sexuality. I, Vůle k vědění : La volonté de savoir : historie de la sexualité. I (Orig.) : Vůle k vědění : dějiny sexuality. I (Variant.). [v Praze]: Herrmann & synové, 1999. 189 s. info
  • COLLINS, Randall. Interaction ritual chains. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2004. xx, 439. ISBN 0691090270. URL info
  • BOURDIEU, Pierre. Distinction : a social critique of the judgement of taste. 1st pub. London: Routledge, 1996. xiv, 613. ISBN 0415045460. info
  • HABERMAS, Jürgen. Problémy legitimity v pozdním kapitalismu. Translated by Alena Bakešová - Josef Velek. Vyd. 1. Praha: Filosofia, 2000. 187 s. ISBN 8070071303. info
  • The new Blackwell companion to social theory. Edited by Bryan S. Turner. Malden, MA, USA: Wiley-Blackwell, 2009. xvii, 618. ISBN 9781405169004. info
Výukové metody
Přednášky, semináře, průběžné pisemné práce.
Metody hodnocení
Průběžné písmené práce, závěrečná písemná práce, písmená zkouška.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, podzim 2021, podzim 2022, jaro 2023.