BPV_DASY Daňový systém

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2024
Rozsah
2/2/0. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Ing. Jan Adamec (přednášející)
doc. Ing. Robert Jahoda, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Ing. Pavla Kvapilová (přednášející)
Garance
doc. Ing. Robert Jahoda, Ph.D.
Katedra veřejné ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Jana Biskupová
Dodavatelské pracoviště: Katedra veřejné ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
St 12:00–13:50 P201, kromě St 3. 4.
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
BPV_DASY/01: St 14:00–15:50 P201, kromě St 3. 4., J. Adamec, P. Kvapilová
BPV_DASY/02: St 16:00–17:50 P201, kromě St 3. 4., J. Adamec, P. Kvapilová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je představit podobu daňového systému ČR, včetně oblasti sociálního a zdravotního pojištění, a naučit základní techniky daňové správy. Studiem tohoto kurzu studenti získají komplexní přehled o problematice daní v ČR a schopnost samostatného řešení konkrétních daňových situací.
Výstupy z učení
Absolvováním tohoto kurzu studenti: - získají základní poznatky z oblasti daňového práva v ČR;
- s využitím cvičných výpočtů daní z příjmů a dalších přímých a nepřímých daní si osvojí dovednosti jejich kalkulace;
- z pozice daňového poplatníka (resp. plátce daně) budou schopni řešit základní praktické otázky spojené se správou daní.
Osnova
 • 1. Úvod do předmětu. Základní prvky daňové techniky. Aktuální otázky.
 • 2., 3. Daňový řád. Subjekty správy daní. Daňové řízení a postupy. Daňové tvrzení. Doměřovací a odvolací řízení. Následky porušení povinností při správě daní.
 • 4., 5., 6. Daň z příjmů fyzických osob (význam, funkce, konstrukce daně, správa). Zdravotní pojištění. Pojistné na sociální zabezpečení.
 • 7. Mezinárodní zdanění. Harmonizace a koordinace přímých daní v EU.
 • 8., 9. Daň z příjmů právnických osob včetně daně z neočekávaných zisků (význam, funkce, konstrukce daně, správa). Výdaje nezbytně nutné na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů.
 • 10. Daň z nemovitých věcí (význam, funkce, konstrukce daně, správa).
 • 11. Daň silniční. Daň z hazardních her. Spotřební daně. Energetické daně. (Význam, funkce, konstrukce daně, správa.)
 • 12., 13. Daň z přidané hodnoty (význam, funkce, konstrukce daně, správa).
Literatura
  povinná literatura
 • Platné daňové předpisy aktuálního roku (ANAG, Grada, Sagit, aj.)
 • Daňový řád : komentář. Edited by Ondřej Lichnovský - Roman Ondrýsek - Petra Eckert Nováková - Eva. 4. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2021, xx, 1062. ISBN 9788074008382. info
 • PELC, Vladimír; PELC, Vladimír. Daně z příjmů s komentářem. Olomouc: ANAG, 2024, cca 840 s. Termín vydání: 1. čtvrtletí 2024.
 • HNÁTEK, Miloslav. Daňové a nedaňové náklady 2024. 7. vydání. Praha: Grada, 2024, 332 s. ISBN 978-80-908801-2-2.
 • SUCHAN, Stanislav. Daňový profík. Daň z nemovitých věcí 2024. 3. vydání. Jihlava: SM tax, 2024, 151 s. ISBN 978-80-909090-5-2.
 • KUNEŠ, Zdeněk; POLANSKÁ, Pavla; PAIKERT, Oto; GALOČÍK, Svatopluk. DPH 2024 – výklad s příklady. 20. aktualizované vydání. Praha: Grada, 2024, 480 s. ISBN 978-80-271-5237-7.
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášek a seminářů. V rámci přednášek jsou vysvětlena hlavní témata kurzu. Ta jsou dále diskutována a praktikována na seminářích. Součástí seminářů je řešení příkladů, analýza případových studií a zadání domácích úkolů. V případě výjezdu na studijní pobyt (Erasmus+) kontaktujte garanta předmětu. Jelikož je součástí seminářů řešení praktických příkladů z českého daňového práva, předmět nejde studovat na dálku. V tomto případě se nabízí možnost absolvovat kurz v rámci kombinované formy studia nebo si jej zapsat o rok později. Detaily obahuje interaktivní osnova.
Metody hodnocení
Podmínkou ukončení předmětu je úspěšné absolvování dvou průběžných testů. Bližší podmínky (včetně literatury) jsou specifikovány v interaktivní osnově předmětu v IS MU.
The condition for passing the course is the successful completion of two interim tests. More detailed conditions (including literature) are specified in the interactive syllabus of the course in the IS MU.
Dopustí-li se student u zkoušky nedovoleného jednání, zejména používání různých nedovolených pomůcek („taháků“), opisování, vynášení zadání testů a vůbec jednání narušující průběh zkoušky, přeruší učitel zkoušku a podle závažnosti přestupku udělí klasifikaci do ISu F, nebo FF, případně i FFF. Uvedený postup se vztahuje na všechny aktivity, které vstupují do závěrečného hodnocení předmětu, (POTy, seminární práce, referáty, apod.).
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2024/BPV_DASY