PAM146 Profesní seniorita

Filozofická fakulta
jaro 2025
Rozsah
0/16/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Klára Harvánková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Zuzana Vařejková, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D.
Ústav pedagogických věd – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. et Mgr. Klára Harvánková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav pedagogických věd – Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 12 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/12, pouze zareg.: 0/12
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seznámit účastníky s principy metody profesní seniority včetně praktického nácviku.
Výstupy z učení
Co se účastníci naučí: • zmapovat a rozvíjet dovednosti pro řízení své kariéry • zmapovat své silné stránky a umět s nimi pracovat v oblasti profesního rozvoje • stanovit si osobní cíle pro svou budoucí profesní kariéru (i v souvislosti s celoživotním učením) • rozvíjet schopnost zvládat změny • určit způsoby, kterými uvést do rovnováhy svůj pracovní a soukromý život • jak předcházet syndromu vyhoření a zvládat nejen pracovní stres • podporovat vlastní duševní pohodu a rovnováhu • vytvořit si svůj vlastní akční plán rozvoje
Osnova
  • Část 1: Profesní cíle, silné a slabé stránky, práce a volný čas Část 2: Význam učení se novým věcem, podpora profesního rozvoje, zvládání změn Část 3: Pracovní role v organizaci, pracovní kolektiv, význam sociálních a osobních sítí a podpora pracovního výkonu Část 4: Duševní a pracovní pohoda, varovné signály stresu a syndromu vyhoření, akční plán
Literatura
  • Ilmarinen, J. (2008). Jako si predĺžit aktívny život. Starutie a kvalita pracovného života v Európskej únii. Bratislava: Príroda.
  • Ilmarinen, J. (2009). Work Ability – a comprehensive concept for occupational health research and prevention. Scandinavian Journal of Work, Environment and Health, 35(1), s. 1-5.
  • • Kirsi Ahola, Jukka Vuori, Salla Toppinen-Tanner, Pertti Mutanen, Teija Honkonen. Resource-enhancing group intervention againstdepression at workplace: who benefits? A randomised controlled study with a 7-month follow-up. Occup Environ Med 2012;69:870–8
  • • Katariina Salmela-Aro,Pertti Mutanen, Jukka Vuori. Promoting career preparedness and intrinsic work-goal motivation: RCT intervention. Journal of Vocational Behavior 80 (2012) 67–75
  • Rabušicová, M., Brücknerová, K., Kamanová, L., Novotný, P., Pevná K., & Vařejková, Z. (2016). Mezigenerační učení: Teorie, výzkum, praxe. Brno: Masarykova univerzita.
  • • Jukka Vuori, Salla Toppinen-Tanner, and Pertti Mutanen. Effects of Resource-Building Group Intervention on Career Managementand Mental Health in Work Organizations: Randomized Controlled Field Trial. Journal of Applied Psychology,2011 American Psycholo
Výukové metody
semináře, diskuse
Metody hodnocení
Závěrečná reflexe
Informace učitele
Kurz probíhá formou terénního blokového cvičení. Finanční spoluúčast studentů (skripta, osvědčení) bude činit 600,- Kč. Bližší informace studenti obdrží na začátku semestru. Předmět je vypsán jak pro prezenční i kombinované studium. Výuka probíhá odděleně (každé studium má vlastní rozvrh). Termíny výuky pro kombinované studium budou zveřejněny na webu katedry.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024.