PAM146 Profesní seniorita

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/16/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Klára Harvánková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Zuzana Vařejková, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D.
Ústav pedagogických věd – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. et Mgr. Klára Harvánková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav pedagogických věd – Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 17. 4. 10:00–11:40 C43, 13:00–14:40 C43, 15:00–16:40 C43, 17:00–18:40 C43, So 18. 4. 8:00–9:40 C43, 10:00–11:40 C43, 13:00–14:40 C43, 15:00–16:40 C43
Předpoklady
SOUHLAS
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/15, pouze zareg.: 0/15
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seznámit účastníky s principy metody profesní seniority včetně praktického nácviku.
Výstupy z učení
Co se účastníci naučí: • zmapovat a rozvíjet dovednosti pro řízení své kariéry • zmapovat své silné stránky a umět s nimi pracovat v oblasti profesního rozvoje • stanovit si osobní cíle pro svou budoucí profesní kariéru (i v souvislosti s celoživotním učením) • rozvíjet schopnost zvládat změny • určit způsoby, kterými uvést do rovnováhy svůj pracovní a soukromý život • jak předcházet syndromu vyhoření a zvládat nejen pracovní stres • podporovat vlastní duševní pohodu a rovnováhu • vytvořit si svůj vlastní akční plán rozvoje
Osnova
  • Část 1: Profesní cíle, silné a slabé stránky, práce a volný čas Část 2: Význam učení se novým věcem, podpora profesního rozvoje, zvládání změn Část 3: Pracovní role v organizaci, pracovní kolektiv, význam sociálních a osobních sítí a podpora pracovního výkonu Část 4: Duševní a pracovní pohoda, varovné signály stresu a syndromu vyhoření, akční plán
Literatura
  • Ilmarinen, J. (2009). Work Ability – a comprehensive concept for occupational health research and prevention. Scandinavian Journal of Work, Environment and Health, 35(1), s. 1-5.
  • • Kirsi Ahola, Jukka Vuori, Salla Toppinen-Tanner, Pertti Mutanen, Teija Honkonen. Resource-enhancing group intervention againstdepression at workplace: who benefits? A randomised controlled study with a 7-month follow-up. Occup Environ Med 2012;69:870–8
  • Ilmarinen, J. (2008). Jako si predĺžit aktívny život. Starutie a kvalita pracovného života v Európskej únii. Bratislava: Príroda.
  • • Katariina Salmela-Aro,Pertti Mutanen, Jukka Vuori. Promoting career preparedness and intrinsic work-goal motivation: RCT intervention. Journal of Vocational Behavior 80 (2012) 67–75
  • • Jukka Vuori, Salla Toppinen-Tanner, and Pertti Mutanen. Effects of Resource-Building Group Intervention on Career Managementand Mental Health in Work Organizations: Randomized Controlled Field Trial. Journal of Applied Psychology,2011 American Psycholo
  • Rabušicová, M., Brücknerová, K., Kamanová, L., Novotný, P., Pevná K., & Vařejková, Z. (2016). Mezigenerační učení: Teorie, výzkum, praxe. Brno: Masarykova univerzita.
Výukové metody
semináře, diskuse
Metody hodnocení
Závěrečná reflexe
Informace učitele
Kurz probíhá formou terénního blokového cvičení. Finanční spoluúčast studentů (skripta, osvědčení) bude činit 600,- Kč. Bližší informace studenti obdrží na začátku semestru. V jarním semestru 2020 je tento předmět určen primárně pro studenty kombinované formy studia.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024, jaro 2025.