SPRb1156 Praxe a supervize v sociální práci

Fakulta sociálních studií
jaro 2023
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Monika Punová, Ph.D. (cvičící)
Bc. Dana Peňázová (pomocník)
Garance
doc. PhDr. Monika Punová, Ph.D.
Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
každý sudý pátek 10:00–13:40 P24a
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Realizace odborné praxe v organizacích poskytujících sociální služby je velmi důležitou součástí výuky studentů sociální práce v bakalářském stupni. V průběhu studia si studenti postupně volí z různých typů praxí, jež tvoří ucelený systém praktického vzdělávání. Kurs představuje uvedení do existujícího systému praxí a supervizí pro studenty oboru sociální práce FSS MU Brno. Cílem kurzu je posílit přípravu pro volbu zaměření praxí studentů bakalářského studia a také zvýšit resilienční schopnosti studentů ve vztahu k praxi i budoucí profesní orientaci. Záměrem je seznámit studenty se systémem praxí a supervizí během celého bakalářského studia.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu budou studenti rozumět systému praktického vzdělávání na katedře a budou mít domluvenou praxi pro následující semestr.
Osnova
  • Představení systému praxí a supervizí na katedře Reflexe motivace k sociální práci a její vývoj Volba konkrétní organizace praxe pro další semestr Témata spojená s posilováním odolnosti studenta
Literatura
    doporučená literatura
  • KOTTLER, Jeffrey A. Profesní psychohygiena terapeuta : cvičení a náměty pro sebehodnocení, seberozvoj a péči o sebe sama. Translated by Petr Jochmann. Vyd. 1. Praha: Portál, 2013. 183 s. ISBN 9788026203728. info
  • HÁJEK, Karel. Práce s emocemi pro pomáhající profese : tělesně zakotvené prožívání. Vydání třetí. Praha: Portál, 2012. 119 stran. ISBN 9788026202219. info
  • MAROON, Istifan. Syndrom vyhoření u sociálních pracovníků : teorie, praxe, kazuistiky. Translated by Kateřina Lepičová. Vyd. 1. Praha: Portál, 2012. 151 s. ISBN 9788026201809. info
  • KOPŘIVA, Karel. Lidský vztah jako součást profese. Edited by Jiřina Šiklová. 6., V Portálu 5. vyd. Praha: Portál, 2011. 147 s. ISBN 9788073679224. info
Výukové metody
semináře, individuální konzultace s vyučující
Metody hodnocení
projekt praxe
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2023/SPRb1156