F5370 Biofyzikální praktikum UFKL

Přírodovědecká fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/3. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Karel Kubíček, PhD. (přednášející)
doc. Mgr. Lukáš Trantírek, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Silvie Trantírková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Karel Kubíček, PhD.
Ústav fyziky kondenzovaných látek - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Karel Kubíček, PhD.
Dodavatelské pracoviště: Ústav fyziky kondenzovaných látek - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Pá 13:00–15:50 Kontaktujte učitele
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Praktikum je zaměřeno na expresi proteinů (cytochrom b5 nebo c) a jejich následnou charakterizaci. Pokud si student zajistí vlastní protein, je možné po domluvě s vedoucím praktika exprimovat i nestd. protein.
Výstupy z učení
Cílem předmětu je poskytnout studentům schopnost
- popsat a vysvětlit základní operace při expresi proteinů
- popsat a vysvětlit základní metody optické charakterizace proteinů
- aplikovat tyto postupy na obecný protein.
Osnova
 • 1) pěstování buněčné kultury a sledování OD
 • 2) centrifugace a sonikace (dezintegrace)
 • 3) vertikální i horizontální ELFO
 • 4) purifikace proteinu kapalinovou chromatografií
 • 5) SERS
 • Ke všem úlohám si student připraví potřebné rozotoky, média a elektroforetické gely.
 • Materiály potřebné k praktiku budou předány na úvodní hodině, příp. zveřejněny na webových stránkách praktika.
Literatura
 • Pollock, W.B.R., Rosell, F.I., Twitchett, M.B., Dumont, M.E. & Mauk, A.G. (1998) Bacterial expression of a mitochondrial cytochrome c. Trimethylation of lys72 in yeast iso-1-cytochrome c and alkaline conformational transition. Biochemistry 37, 6124-6131.
 • Surface enhanced raman spectroscopy : analytical, biophysical and life science applications. Edited by Sebastian Schlücker. Weinheim: Wiley-VCH Verlag GmbH & CO. KGaA, 2011. 331 s. ISBN 9783527325672. info
Výukové metody
laboratorní cvičení s průběžným testováním připravenosti studentů
Metody hodnocení
Klasifikovaný zápočet je udělen po absolvování praktika se 100% účastí a při hodnocení je brán zřetel na připravenost studenta a pochopení procesu exprese proteinu a jeho charakterizace.
Informace učitele
http://www.physics.muni.cz/biophys/
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010 - akreditace, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2020/F5370