PJN103 Základy polské gramatiky I

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Roman Madecki, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Roman Madecki, Ph.D.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Roman Madecki, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 12:00–13:40 B2.51
Předpoklady
Kurz je určen pro studenty polonistiky s nižší úrovní jazykové kompetence (A1).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz podává základní informace o polské výslovnosti, deklinaci, konjugaci, slovotvorbě a syntaxi. S gramatickými jevy se posluchači seznamují prostřednictvím textů, ilustrujících jejich funkční charakteristiky a zapojení do kontextu. Součástí výuky jsou gramatická cvičení, jejichž cílem je zautomatizovat používání jednotlivých gramatických struktur.
Výstupy z učení
Po ukończeniu przedmiotu student będzie w stanie:
- zrozumieć i wyjaśnić konstrukcje gramatyczne odpowiednie do poziomu nauczania;
- wyjaśnić sposób tworzenia omawianych form gramatycznych;
- utworzyć poprawne gramatycznie konstrukcje językowe;
- znać zasady rządzące ortografią polską.
Osnova
 • Polská výslovnost
 • Kategorie čísla, rodu a pádu v polštině
 • Deklinace a konjugace (základní informace)
 • Osobní zájmena
 • Konjugace -am, -asz a sloves być, mieć
 • Akuzativ sg. substantiv, adjektiv a osobních zájmen
 • Konjugace -ę, -esz a ę, -isz/-ysz
 • Minulý čas
 • Instrumentál sg. a pl. substantiv, adjektiv a osobních zájmen
 • Genitiv sg. substantiv, adjektiv a osobních zájmen
 • Přivlastňovací zájmena
 • Budoucí čas
 • Slovesný vid a tvoření dokonavých a nedokonavých sloves
 • Lokál sg. a pl. substantiv, adjektiv a osobních zájmen
Literatura
  povinná literatura
 • MACHOWSKA, Joanna Katarzyna. Gramatyka? Dlaczego nie?! : ćwiczenia gramatyczne dla poziomu A1. Kraków: Universitas, 2013. 262 s. ISBN 9788324222643. info
 • PYZIK, Józef. Przygoda z gramatyką : fleksja i słowotwórstwo imion : ćwiczenia funkcjonalno-gramatyczne dla cudzoziemców. Kraków: Universitas, 2006. 462 s. ISBN 8324206817. info
 • MĘDAK, Stanisław. Liczebnik też się liczy! : [gramatyka liczebnika z ćwiczeniam : poziom średni ogólny]. Wyd. 1. Kraków: Universitas, 2004. 251 s. ISBN 832420234X. info
 • PYZIK, Józef. Iść czy jechać? : ćwiczenia gramatyczno-semantyczne z czasownikami ruchu. Kraków: TAiWPN Universitas, 2003. 229 s. ISBN 832420170X. info
 • GARNCAREK, Piotr. Czas na czasownik : ćwiczenia gramatyczne z języka polskiego. Wyd. 2. Kraków: TAiWPN Universitas, 2002. 221 s. ISBN 8324201319. info
 • MIODUNKA, Władysław. Cześć, jak się masz? :a Polish language textbook for beginners. Wyd. 5. Kraków: TAiWPN Universitas, 2002. 275 s. ISBN 8324201238. info
  doporučená literatura
 • PÖSSINGEROVÁ, Kateřina, SERETNY, Anna. Czy Czechow jest trzech? Učebnice polského jazyka pro Čechy. Kraków 1993.
 • Tarajło-Lipowska, Zofia a Lipowski, Jaroslav, ed. Mówie po Polsku = Učebnice polštiny pro Čechy. Překlad Jaroslav Müller. Wyd. 1. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1994. 276 s. ISBN 83-214-1031-6.
 • BEŠTA, Theodor. Základy polské mluvnice. Praha: Polský institut, 1994.
Výukové metody
Przygotowanie teoretyczne, ćwiczenia pisemne i ustne, projekty grupowe, konwersacja.
Metody hodnocení
Předmět je v podzimním semestru ukončen zápočtovým testem s požadovanou úspěšností min. 70%. Pro přistoupení k zápočtovému testu musí student splnit následující podmínky: - průběžná příprava na výuku
- aktivní účast na hodinách, řádné plnění domácích úkolů
- pravidelná docházka (povoleny jsou max. dvě neomluvené absence)
Vyučovací jazyk
Polština
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2021/PJN103