PJN205 Polština – jazykový kurz IV

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/4/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Malgorzata Balcerzak, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Roman Madecki, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Roman Madecki, Ph.D.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Malgorzata Balcerzak, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
PJN202 Polština – jazykový kurz III
Tento kurz předpokládá znalost polštiny na úrovni A2/B1.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Semestrový kurs polského jazyka pro středně pokročilé. Rozvíjí znalosti získané v základních kursech. Důraz je kladen na osvojování a procvičování gramatických jevů, konverzaci a překlad textů různých žánrů. Posluchači dosáhnou v tomto kurzu stupně znalosti jazyka B1 "stopień progowy" - B2 "stopień średni ogólny"(dle systému certifikace znalosti polštiny jako cizího jazyka).
Výstupy z učení
Po ukończeniu przedmiotu student będzie w stanie:
- zrozumieć i wyjaśnić konstrukcje gramatyczne odpowiednie do poziomu nauczania;
- wykorzystać zdobyte informacje i leksykę w komunikacji z rodzimymi użytkownikami języka;
- utworzyć poprawne gramatycznie konstrukcje językowe;
- interpretować teksty kultury języka polskiego;
- poprawnie pisać, czytać i mówić w języku polskim;
- znać zasady rządzące ortografią polską.
Osnova
 • Materiał gramatyczny i leksykalny z podręcznika "Hurra po polsku 2" lekcje 10-19 oraz "Polski. Krok po kroku" (wybrane lekcje).
 • Gospodarstwo domowe / domácnost.
 • Technika i wynalazki / technika a a vynálezy.
 • Turystyka / turistika.
 • Internet.
 • Prasa i książki / tisk a knihy.
 • Kino czy telewizja / kino nebo televize?
 • Sztuka / umění.
 • Wspomnienia / vzpomínání.
 • Problemy społeczne / sociální problemy.
Literatura
  povinná literatura
 • Bukart, A.; Jasińska, A.: Hurra po polsku 2, Kraków 2010
 • STEMPEK, Iwona a Anna STELMACH. Polski. Krok po kroku. Poziom A2. Kraków: Polish Language School Glossa, 2012. 160 s. Učebnice. ISBN 978-83-930731-1-5. info
  doporučená literatura
 • Gębal, P.: Od słowa do słowa toczy się rozmowa, Kraków 2012
  neurčeno
 • 3. Gołkowski, M; Kiermut, A; Kuc, M; Majewska, M.: Gdybym znał dobrze język polski, Warszawa 1991
 • Gałyga, Danuta. Ach, ten język polski. Ćwiczenia komunikacyjne dla początkujących. Kraków 2002.
 • Lipińska, Ewa. Z polskim na ty. Podręcznik języka polskiego dla poziomu progowego. Kraków 2003.
 • 5. Bartnicka, B; Dąbkowski, G; Jekiel, W.: Uczymy się polskiego, Kielce1994
 • Gałyga, Danuta. Ach ten język polski! Ćwiczenia komunikacyjne dla początkujących.
 • 6. Miodunka, W.: Uczymy się polskiego 2, Warszawa 1996
 • Miodunka, Władysław. Cześć, jak się masz? Podręcznik języka polskiego dla początkujących. Kraków 2001 (wyd. I)
 • 4. Jurkowski, M; Jekiel, W; Wasilewska, D; Wrocławski, K.: Uczymy się polskiego, Warszawa 1984
 • Szelc-Mays, Magdalena. Słowa i słówka. Podręcznik do nauczania słownictwa i gramatyki dla początkujących. Kraków 2003.
Výukové metody
Przygotowanie teoretyczne, ćwiczenia pisemne i ustne, projekty grupowe, zadania domowe, konwersacja.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zápočtovým testem. Zápočtovému testu předchází povinnost splnit následující podmínky: - průběžná příprava na výuku (bude kontrolováno 1 neohlášeným testem v průběhu semestru; je nutno získat min. 70 % bodů) - aktivní účast na hodinách, řádné plnění domácích úkolů - 15 min. prezentace - pravidelná docházka (povoleny jsou max. dvě neomluvené absence) Následně je student připuštěn k zápočtovému testu, který je nutno absolvovat na min. 70% bodů.
Vyučovací jazyk
Polština
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.