PJN202 Polština – jazykový kurz III

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/4/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Malgorzata Balcerzak, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Roman Madecki, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Roman Madecki, Ph.D.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Malgorzata Balcerzak, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 14:00–15:40 G31, St 8:00–9:40 L32
Předpoklady
PJN104 Dějiny a reálie Polska
Tento kurz předpokládá znalost polštiny na úrovni A2.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz polštiny je zaměřen na aktivní nabývání jazykové kompetence. Metodologicky je založen na komunikačním principu. Teoretický výklad je zde maximálně eliminován, důraz je kladen na práci s mluveným i psaným textem, zasazeným do reálné komunikační situace. V kurzu jsou používány také nahrávky, jejichž účelem je rozvoj schopnosti porozumět slyšenému textu. Text je zde východiskem pro vlastní dialog na dané téma, vedený ve skupinách. Práce s textem je doplněna řadou výslovnostních, lexikálních a konverzačních cvičení. Používané texty jsou koncipovány tak, aby přinášely rovněž informace o současném Polsku. Oproti předchozímu předmětu PJN105 se posluchači v tomto kurzu seznamují navíc s jednotlivými řečovými žánry současné polštiny a lexikalizovanými spojeními, nezbytnými pro každodenní komunikaci v cizím jazyce. Posluchači dosáhnou po druhém semestru stupně B1 "stopień progowy".
Výstupy z učení
Po ukończeniu przedmiotu student będzie w stanie:
- Zrozumieć i wyjaśnić konstrukcje gramatyczne odpowiednie do poziomu nauczania
- Wykorzystać zdobyte informacje i leksykę w komunikacji z rodzimymi użytkownikami języka ;
- Utworzyć poprawne gramatycznie konstrukcje językowe
- Interpretować teksty kultury języka polskiego
- Poprawnie pisać, czytać i mówić w języku polskim
- Znać zasady rządzące ortografią polską
Osnova
 • Materiał gramatyczny i leksykalny z podręcznika "Hurra po polsku 2" lekcje 1-9 oraz "Polski. Krok po kroku" (wybrane lekcje).
 • Krok po kroku" (wybrane lekcje)
 • Osobowość / osobnost.
 • Praca / práce.
 • Przeszłość / minulost.
 • Plany na przyszłość / plány do budoucna.
 • Miasto i wieś / město a vesnice.
 • Relacje międzyludzkie / mezilidské vztahy.
 • „Fałszywi przyjaciele” / „falešní přátelé“.
 • Kilka faktów z polskiej historii kultury / pár faktů z polské historie a kultury
Literatura
  povinná literatura
 • Bukart, A.; Jasińska, A.: Hurra po polsku 2, Kraków 2010
 • STEMPEK, Iwona a Anna STELMACH. Polski. Krok po kroku. Poziom A2. Kraków: Polish Language School Glossa, 2012. 160 s. Učebnice. ISBN 978-83-930731-1-5. info
  neurčeno
 • 5. Bartnicka, B; Dąbkowski, G; Jekiel, W.: Uczymy się polskiego, Kielce1994
 • Miodunka, Władysław. Cześć, jak się masz? Podręcznik języka polskiego dla początkujących. Kraków 2001 (wyd. I)
 • 6. Miodunka, W.: Uczymy się polskiego 2, Warszawa 1996
 • Gałyga, Danuta. Ach ten język polski! Ćwiczenia komunikacyjne dla początkujących.
 • Gałyga, Danuta. Ach, ten język polski. Ćwiczenia komunikacyjne dla początkujących. Kraków 2002.
 • Gębal, P.: Od słowa do słowa toczy się rozmowa, Kraków 2012
 • Szelc-Mays, Magdalena. Słowa i słówka. Podręcznik do nauczania słownictwa i gramatyki dla początkujących. Kraków 2003.
 • 4. Jurkowski, M; Jekiel, W; Wasilewska, D; Wrocławski, K.: Uczymy się polskiego, Warszawa 1984
 • 3. Gołkowski, M; Kiermut, A; Kuc, M; Majewska, M.: Gdybym znał dobrze język polski, Warszawa 1991
 • Lipińska, Ewa. Z polskim na ty. Podręcznik języka polskiego dla poziomu progowego. Kraków 2003.
Výukové metody
Przygotowanie teoretyczne, ćwiczenia pisemne i ustne, projekty grupowe, konwersacja.
Metody hodnocení
Předmět je v podzimním semestru ukončen zápočtovým testem. Zápočtovému testu předchází povinnost splnit následující podmínky: - průběžná příprava na výuku (bude kontrolováno jedním neohlášeným testem, z něhož je nutno získat min. 60 % bodů - aktivní účast na hodinách, řádné plnění domácích ukolů - pravidelná docházka (povoleny jsou max. dvě neomluvené absence) Následně je student připuštěn k zápočtovému testu, který je nutno absolvovat na min. 70 % bodů.
Vyučovací jazyk
Polština
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2021/PJN202