PPZAPR Introduction to Law

Faculty of Economics and Administration
Autumn 2004
Extent and Intensity
2/0/0. 3 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Radomír Kučera (lecturer)
JUDr. Jindřiška Šedová, CSc. (alternate examiner)
Guaranteed by
doc. JUDr. Ivan Malý, CSc.
Department of Law - Faculty of Economics and Administration
Contact Person: Dáša Třísková
Timetable
Thu 16:20–17:55 P101, Thu 16:20–17:55 P106, Thu 16:20–17:55 P102
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 499 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/499, only registered: 0/499, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/499
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Introduction to Law (PPZAPR) The course is predominantly theoretical but it is designed so that it conveys the knowledge of selected legal institutes necessary for an efficient orientation in positive legal regulations. Students will be acquainted with the nature of law as a social phenomenon and with its functions. They will learn the concepts of jurisprudence. They will learn how to use concrete sources of law in the Czech Republic and legal norms so that they can use, interpret and apply them to concrete realities and so that they can manifest orientation in the system of branches of law. Special attention is given to the mechanisms of control of state power, especially in its relation to an individual (basic human rights, division of power, the principle of a legal and democratic state). The subject forms the basic knowledge for other courses dealing with law. It lays the essential foundation for the subjects Business Law and Administrative Law. Examination: written and oral.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Stát: pojem, znaky, funkce.

  2. Struktura státní moci, speciálně v ČR. Ústava ČR.

  3. Organizace veřejné správy. Státní správa, samospráva.

  4. Pojem práva, systém práva. Právo soukromé a veřejné.

  5. -- (státní svátek) --

  6. Právní norma a její struktura. Prameny práva. Hierarchie právních norem

  7. Právní vztah, subjektivní právo a povinnost

  8. Subjekty práva, právní subjektivita

  9. Právní skutečnosti. Právní odpovědnost

  10. Realizace, aplikace a interpretace práva.

  11. Soukromoprávní, trestní a správní proces. Vynutitelnost práva

  12. Právní stát, demokracie, sociální stát, základní lidská práva a svobody.

  13. Ústavní a mezinárodněprávní ochrana lidských práv. Právní a politická kultura. Právní vědomí. Právní informatika.

Literature
 • KUČERA, Radomír. Základy práva (Introduction to Law). 1st ed. Brno: MU, 2002. 89 pp. ISBN 80-210-2940-4. info
 • KNAPP, Viktor. Teorie práva. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 1995. xvi, 247 s. ISBN 3-406-40177-5. info
 • ŠÍMA, Alexander and Milan SUK. Základy práva pro střední a vyšší odborné školy. 5. dopl. a přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2002. xxiii, 373. ISBN 8071796689. info
 • FILIP, Jan, Jan SVATOŇ and Josef ZIMEK. Základy státovědy. Vyd. 2., přeprac. Brno: Masarykova univerzita, 1997. 352 s. ISBN 8021015756. info
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
Information on course enrolment limitations: max. 30 cizích studentů; cvičení pouze pro studenty ESF
The course is also listed under the following terms Autumn 2001, Autumn 2002, Autumn 2003, Autumn 2005, Autumn 2006, Autumn 2007, Autumn 2008.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2004, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/econ/autumn2004/PPZAPR