Odkazy do vyšších úrovní šablon:
Přírodovědecká fakulta
Registrační šablony

Programy BIOLOGIE (Experimentální biologie, Lékařská genetika a molekulární diagnostika a Ekologická a evoluční biologie)

Zde prezentovaná hierarchie je platná pro akademický rok 2018/2019. Představuje doporučené studijní plány jednotlivých biologických oborů. Jejich hlavním cílem je usnadnit studentům výběr předmětů pro zápis, neboť jde o studijní plány z hlediska každého oboru optimalizované, zaručující potřebné návaznosti mezi kurzy a získání znalostí klíčových pro daný obor. Přesto si může student do značné míry svůj studijní plán upravit podle svých studijních zájmů, a to individuálním výběrem předmětů z kategorií povinně volitelných a volitelných. Musí přitom ovšem dodržet pokyny pro zápis, uvedené na str. 32-36 tištěné verze studijního katalogu. Tyto, ale i ostatní podrobné pokyny k jednotlivým studijním programům/oborům/směrům jsou zveřejněny v tištěném studijním katalogu, který je dostupný rovněž v elektronické formě: "Studijní katalog Biologie 2018-2019".

Připomínky, názory a návrhy ke studijním programům a doporučeným studijním plánům sdělte svým učitelům, popř. pedagogickým zástupcům jednotlivých biologických ústavů.

  • Bakalářské obory
  • Magisterské obory
  • Doktorské obory
  • Další aplikace