Odkazy do vyšších úrovní šablon:
Přírodovědecká fakulta
Registrační šablony
Registrační šablony pro studia započatá před rokem 2019
Programy BIOLOGIE (Experimentální biologie, Lékařská genetika a molekulární diagnostika a Ekologická a evoluční biologie)
Magisterské obory
Ekologická a evoluční biologie

Obor Zoologie

1. rok magisterského studia (= 4. rok celkově)
 • Podzimní semestr
  • Povinné předměty
   • PřF:Bi6340 Ekologie společenstev a makroekologie
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:Bi7802 Zoologický seminář III
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:Bi7831 Diplomová práce ze zoologie I.
     A. Bardůnek Valigurová, T. Bartonička, J. Bojková, K. Brabec, J. Bryja, M. Dávidová, I. Dyková, I. Foitová, M. Gelnar, J. Helešic, Z. Hiadlovská, M. Horsák, P. Jurajda, A. Konečný, B. Koubková, N. Martínková, J. Mrázek, M. Ondračková, P. Pařil, S. Pekár, M. Požgayová, P. Procházka, I. Přikrylová, Z. Řehák, E. Řehulková, J. Schenková, J. Schlaghamerský, A. Vetešníková Šimková, S. Zahrádková, M. Zhai, J. Zukal
   • PřF:Bi8150 Evoluční biologie
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:JA002 Pokročilá odborná angličtina - zkouška
     Š. Bilová, E. Čoupková, D. Dlabolová, M. Dudová, J. Kubrická, A. Pandavar, L. Rodriguez
  • Povinně volitelné předměty
    
   Studenti povinně volí seminář dle zaměření diplomové práce.
   V průběhu magisterského studia musí studenti absolvovat alespoň jeden z předmětů Bi7350 a Bi6050 (ten běží v jarním semestru); v akademickém roce 2018/2019 nebude Bi7350 vypsán, takže pro studenty posledního ročníku, kteří tuto povinnost dosud nemají splněnu, je v daném roce jedinou alternativou zápis Bi6050.
   • PřF:Bi4001 Pokroky ve výzkumu obratlovců (seminář)
     Po 18. 2. až Pá 17. 5. Čt 16:00–17:50 A11/305, T. Bartonička, J. Bryja
   • PřF:Bi5021 Evertebratologický seminář
     Po 18. 2. až Pá 17. 5. Čt 15:00–16:50 A31-238, S. Pekár, J. Schlaghamerský
   • PřF:Bi6473 Parazitologický seminář
     Po 18. 2. až Pá 17. 5. Čt 16:00–17:50 A11/335, M. Gelnar, M. Kašný
   • PřF:Bi7350 Statistical Dynamics of Macroecology
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    Předmět Bi7350 může student zapsat opakovaně vícekrát během studia.
   • PřF:Bi7805 Hydrobiologický seminář
     Po 18. 2. až Pá 17. 5. Čt 15:00–16:50 A32-329, J. Helešic, J. Schenková, J. Bojková
  • Doporučené volitelné předměty
    
   Doporučujeme zápis volitelných předmětů v rozsahu nejméně 11 kreditů. Studenti si vybírají i z nabídky "Další volitelné předměty" na konci tohoto studijního plánu.
   • PřF:Bi7980 Aplikovaná entomologie
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    Předmět Bi7980 je vypisován v podzimním semestru sudých let.
   • PřF:Bi8060 Behaviorální ekologie
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:Bi8763 Determinace suchozemských bezobratlých - cvičení
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    Předmět Bi8763 je vypisován v podzimním semestru lichých let.
 • Jarní semestr
  • Povinné předměty
   • PřF:Bi7900 Genetické metody v zoologii
     Po 18. 2. až Pá 17. 5. Čt 8:00–9:50 A32-329, M. Macholán, J. Bryja
   • PřF:Bi8803 Zoologický seminář IV.
     Po 18. 2. až Pá 17. 5. Čt 13:00–14:50 A11/114, J. Sychra, M. Horsák, S. Pekár
   • PřF:Bi8832 Diplomová práce ze zoologie II.
     vedoucí diplomové práce, T. Albrecht, A. Bardůnek Valigurová, T. Bartonička, J. Bojková, K. Brabec, J. Bryja, M. Dávidová, I. Dyková, I. Foitová, M. Gelnar, L. Gvoždík, V. Gvoždík, J. Helešic, I. Hodová, M. Horsák, P. Jurajda, A. Konečný, I. Malenovský, N. Martínková, M. Ondračková, P. Pařil, S. Pekár, K. Petrželková, Z. Řehák, E. Řehulková, J. Schenková, J. Schlaghamerský, J. Sychra, A. Vetešníková Šimková, M. Zhai, J. Zukal
  • Povinně volitelné předměty
    
   Studenti povinně volí seminář dle zaměření své diplomové práce a jeden z předmětů Bi0260, Bi7540, Bi7920 a Bi8300.
   V průběhu magisterského studia musí studenti absolvovat alespoň jeden z předmětů Bi6050 a Bi7350 (ten běží v podzimním semestru; v akademickém roce 2018/2019 nebude vypsán, takže pro studenty posledního ročníku, kteří tuto povinnost dosud nemají splněnu, je v daném roce jedinou alternativou zápis Bi6050).
   • PřF:Bi0260 Taxonomie, fylogenetika a zoologická nomenklatura
     Po 18. 2. až Pá 17. 5. Út 15:00–17:50 A31-238, I. Malenovský, A. Tóthová
   • PřF:Bi4001 Pokroky ve výzkumu obratlovců (seminář)
     Po 18. 2. až Pá 17. 5. Čt 16:00–17:50 A11/305, T. Bartonička, J. Bryja
   • PřF:Bi5021 Evertebratologický seminář
     Po 18. 2. až Pá 17. 5. Čt 15:00–16:50 A31-238, S. Pekár, J. Schlaghamerský
   • PřF:Bi6050 Introduction to Biostatistics in English
     Po 18. 2. až Pá 17. 5. Po 9:00–10:50 A9-316, J. Těšitel
   • PřF:Bi6473 Parazitologický seminář
     Po 18. 2. až Pá 17. 5. Čt 16:00–17:50 A11/335, M. Gelnar, M. Kašný
   • PřF:Bi7540 Zpracování dat v ekologii společenstev
     Po 18. 2. až Pá 17. 5. Út 12:00–13:50 A9-316, Čt 10:00–11:50 A36-225, V. Syrovátka
   • PřF:Bi7805 Hydrobiologický seminář
     Po 18. 2. až Pá 17. 5. Čt 15:00–16:50 A32-329, J. Helešic, J. Schenková, J. Bojková
   • PřF:Bi7920 Zpracování biologických dat
     Po 18. 2. až Pá 17. 5. St 12:00–13:50 A32-329, S. Pekár,
   • PřF:Bi8300 Příroda ve čtvrtohorách
     Po 18. 2. až Pá 17. 5. St 9:00–10:50 A32-329, M. Horsák, J. Roleček
  • Doporučené volitelné předměty
    
   Doporučujeme zápis volitelných předmětů v rozsahu nejméně 11 kreditů. Studenti si vybírají i z nabídky "Další volitelné předměty" na konci tohoto studijního plánu.
   • PřF:Bi6540 Vegetace ČR
     Po 18. 2. až Pá 17. 5. Út 8:00–10:50 A31-239, M. Chytrý
   • PřF:Bi7150 Mechanismy mikroevoluce
     Po 18. 2. až Pá 17. 5. Čt 10:00–11:50 A31-239, M. Macholán
   • PřF:Bi8160 Speciální botanicko-zoologické cvičení v terénu
     J. Sychra, M. Horsák, J. Roleček, D. Dvořák, I. Malenovský
   • PřF:Bi8762 Determinace vodních bezobratlých - cvičení
     Po 18. 2. až Pá 17. 5. Pá 10:00–13:50 A36-223, J. Schenková, J. Bojková, J. Sychra, P. Kment, P. Pařil, M. Straka, V. Syrovátka, M. Zhai
    Předmět Bi8762 je vypisován v jarním semestru lichých let. Aby byl předmět otevřen, je nutná registrace nejméně 5 studentů (v období pro registraci).
2. rok magisterského studia (= 5. rok celkově)
 • Podzimní semestr
  • Povinné předměty
   • PřF:Bi0999 Molekulární ekologie
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:Bi7680 Populační ekologie živočichů
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:Bi9804 Zoologický seminář V
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    Předmět je povinný i pro studenty prodlužující studium (ve třetím a dalších letech magisterského studia); z tohoto důvodu je umožněno jeho opakované absolvování.
   • PřF:Bi9833 Diplomová práce ze zoologie III.
     vedoucí diplomové práce, A. Bardůnek Valigurová, T. Bartonička, J. Bojková, K. Brabec, J. Bryja, M. Dávidová, I. Dyková, I. Foitová, M. Gelnar, L. Gvoždík, J. Helešic, M. Horsák, P. Jurajda, A. Konečný, B. Koubková, I. Malenovský, N. Martínková, P. Pařil, S. Pekár, K. Petrželková, I. Přikrylová, Z. Řehák, E. Řehulková, J. Schenková, J. Schlaghamerský, A. Vetešníková Šimková, S. Zahrádková, M. Zhai, J. Zukal
   • PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
  • Povinně volitelné předměty
    
   Studenti povinně volí dle zaměření seminář a jeden z dvojice předmětů Bi7870 a Bi9180.
   Povinná volba semináře platí i pro studenty prodlužující studium (ve třetím a dalších letech magisterského studia); z tohoto důvodu je umožněno opakované absolvování seminářů.
   V průběhu magisterského studia musí studenti absolvovat alespoň jeden z předmětů Bi7350 a Bi6050 (ten běží v jarním semestru); v akademickém roce 2018/2019 nebude Bi7350 vypsán, takže pro studenty posledního ročníku, kteří tuto povinnost dosud nemají splněnu, je v daném roce jedinou alternativou zápis Bi6050.
   • PřF:Bi4001 Pokroky ve výzkumu obratlovců (seminář)
     Po 18. 2. až Pá 17. 5. Čt 16:00–17:50 A11/305, T. Bartonička, J. Bryja
   • PřF:Bi5021 Evertebratologický seminář
     Po 18. 2. až Pá 17. 5. Čt 15:00–16:50 A31-238, S. Pekár, J. Schlaghamerský
   • PřF:Bi6473 Parazitologický seminář
     Po 18. 2. až Pá 17. 5. Čt 16:00–17:50 A11/335, M. Gelnar, M. Kašný
   • PřF:Bi7350 Statistical Dynamics of Macroecology
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    Předmět Bi7350 může student zapsat opakovaně vícekrát během studia.
   • PřF:Bi7805 Hydrobiologický seminář
     Po 18. 2. až Pá 17. 5. Čt 15:00–16:50 A32-329, J. Helešic, J. Schenková, J. Bojková
   • PřF:Bi7870 Evoluce bezobratlých pro pokročilé
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:Bi9180 Evoluce obratlovců pro pokročilé
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
  • Doporučené volitelné předměty
    
   Doporučujeme zápis volitelných předmětů v rozsahu nejméně 3 kreditů. Studenti si vybírají i z nabídky "Další volitelné předměty", která je v samostatné tabulce na konci doporučeného studijního plánu.
   • PřF:Bi5980 Statistické hodnocení biodiverzity
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:Bi7560 Úvod do R
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:Bi7980 Aplikovaná entomologie
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    Předmět Bi7980 je vypisován v podzimním semestru sudých let.
   • PřF:Bi8763 Determinace suchozemských bezobratlých - cvičení
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    Předmět Bi8763 je vypisován v podzimním semestru lichých let.
   • PřF:Bi8770 Determinační cvičení z obratlovců ČR
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
 • Jarní semestr
  • Povinné předměty
   • PřF:Bi0187 Magisterská státní závěrečná zkouška ze Systematické zoologie a ekologie
     
   • PřF:Bi0805 Zoologický seminář VI.
     Po 18. 2. až Pá 17. 5. Čt 13:00–14:50 A11/114, J. Sychra, M. Horsák, S. Pekár
    Předmět je povinný i pro studenty prodlužující studium (ve třetím a dalších letech magisterského studia); z tohoto důvodu je umožněno jeho opakované absolvování.
   • PřF:Bi0834 Diplomová práce ze zoologie IV.
     práce, J. Helešic
  • Povinně volitelné předměty
    
   Seminář studenti volí podle zaměření své diplomové práce.
   Povinná volba semináře platí i pro studenty prodlužující studium (ve třetím a dalších letech magisterského studia); z tohoto důvodu je umožněno opakované absolvování seminářů.
   V průběhu magisterského studia musí studenti absolvovat alespoň jeden z předmětů Bi6050 a Bi7350 (ten běží v podzimním semestru; v akademickém roce 2018/2019 nebude vypsán, takže pro studenty posledního ročníku, kteří tuto povinnost dosud nemají splněnu, je v daném roce jedinou alternativou zápis Bi6050).
   • PřF:Bi4001 Pokroky ve výzkumu obratlovců (seminář)
     Po 18. 2. až Pá 17. 5. Čt 16:00–17:50 A11/305, T. Bartonička, J. Bryja
   • PřF:Bi5021 Evertebratologický seminář
     Po 18. 2. až Pá 17. 5. Čt 15:00–16:50 A31-238, S. Pekár, J. Schlaghamerský
   • PřF:Bi6050 Introduction to Biostatistics in English
     Po 18. 2. až Pá 17. 5. Po 9:00–10:50 A9-316, J. Těšitel
   • PřF:Bi6473 Parazitologický seminář
     Po 18. 2. až Pá 17. 5. Čt 16:00–17:50 A11/335, M. Gelnar, M. Kašný
   • PřF:Bi7805 Hydrobiologický seminář
     Po 18. 2. až Pá 17. 5. Čt 15:00–16:50 A32-329, J. Helešic, J. Schenková, J. Bojková
  • Doporučené volitelné předměty
    
   Doporučujeme zápis volitelných předmětů v rozsahu nejméně 6 kreditů. Studenti si vybírají z nabídky "Další volitelné předměty" viz níže.
Další volitelné předměty (pro oba ročníky)
 • Podzimní semestr
  • Každoročně vypsané
   • PřF:Bi3110 Vědecká prezentace v botanice a zoologii
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:Bi3130 Srovnávací morfologie obratlovců
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:Bi4070 Analýza obrazu a mikrofotografie v biologii
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:Bi4170 Optické kontrastní a zobrazovací metody
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:Bi5580 Obecná ekotoxikologie
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:Bi7004 Evoluční ekologie
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:Bi7070 Fyziologie buněčných systémů
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:Bi7112 Ochrana živočišných druhů
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:Bi7520 Ekotoxikologie vodních ekosystémů
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:Bi7520c Ekotoxikologie vodních ekosystémů - cvičení
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:Bi7770 Metodologie molekulární taxonomie a fylogeneze hmyzu
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:Bi7960 Fauna obratlovců ČR
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:Bi8054 Arachnologický seminář
     E. Líznarová
   • PřF:Bi8600 Vícerozměrné metody
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:Bi9950 Úvod do bioetiky
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
  • Vypisováno v sudých letech
   • PřF:Bi4061 Biogeografie pro zoology
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:Bi7872 Biologie parazitických protozoí
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:Bi7872c Biologie parazitických protozoí - cvičení
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:Bi8056 Základy rybářství
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:Bi8175 Ekologie rašelinišť
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:Bi8179 Ekologie rašelinišť - cvičení
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:Bi9170 Mammaliologie
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:bi9474 Molekulární a buněčné interakce parazita a hostitele
     Horák, M. Kašný
   • PřF:Bi9480 Imunologie parazitóz
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:Bi7253 Ekologie ptáků
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:Bi7630 Srovnávací fyziologie bezobratlých
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:Bi7684 Vybrané kapitoly z říční ekologie
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:Bi8190 Vizualizace biologických dat
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:Bi9009 Geografické informační systémy v botanice a zoologii II
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
  • Vypisováno v lichých letech
   • PřF:Bi4099 Srovnávací fyziologie obratlovců
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:Bi7874 Biologie parazitických helmintů
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:Bi7874c Biologie parazitických helmintů - cvičení
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:Bi8055 Arachnologie
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:Bi8085 Chiropterologie
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:Bi8185 Ekologie lesa
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:Bi9140 Herpetologie
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:Bi9790 Entomologie pro pokročilé
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:Bi9980 Chráněná území střední Evropy
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:ENV014 Stabilita a chaos v ekologii (ekologická stabilita)
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:Bi7683 Vybrané kapitoly z ekologie stojatých vod
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
 • Jarní semestr
  • Každoročně vypsané
   • PřF:Bi0055 Terénní cvičení z entomologie
     I. Malenovský, M. Horsák, J. Sychra, Kment
   • PřF:Bi3010 Elektronová mikroskopie
     Po 18. 2. až Pá 17. 5. Po 17:00–18:50 A11/306, I. Hodová
    Bi3010/01 Po 18. 2. až Pá 17. 5. Út 9:00–10:50 A31-1S11, I. Hodová
    Bi3010/02 Po 18. 2. až Pá 17. 5. Út 11:00–12:50 A31-1S11, I. Hodová
    Bi3010/03 Po 18. 2. až Pá 17. 5. Út 14:00–15:50 A31-1S11, I. Hodová
    Bi3010/04 Po 18. 2. až Pá 17. 5. Čt 9:00–10:50 A31-1S11, I. Hodová
    Bi3010/05 Po 18. 2. až Pá 17. 5. Čt 11:00–12:50 A31-1S11, I. Hodová
    Bi3010/06 Po 18. 2. až Pá 17. 5. Čt 14:00–15:50 A31-1S11, I. Hodová
   • PřF:Bi5180 Genetika kvantitativních znaků
     Po 18. 2. až Pá 17. 5. St 16:00–17:50 A11/333, T. Urban
   • PřF:Bi6370 Základy humánní parazitologie
     Po 18. 2. až Pá 17. 5. Čt 9:00–11:50 A11/306, Čt 9:00–11:50 A11/306, M. Gelnar
   • PřF:Bi7111 Terénní exkurze k environmentálním problémům
     P. Pařil, J. Sychra, L. Tichý
   • PřF:Bi7113 Management ohrožených ekosystémů
     Po 18. 2. až Pá 17. 5. Út 11:00–12:50 A36-225, P. Pařil, J. Sychra, L. Tichý
   • PřF:Bi8054 Arachnologický seminář
     E. Líznarová
   • PřF:Bi8057 Terénní cvičení ze zoologie pro pokročilé
     T. Bartonička, S. Pekár, M. Reichard
   • PřF:Bi8130 Etologie
     Po 18. 2. až Pá 17. 5. Út 15:00–16:50 A11/305, J. Zukal
   • PřF:Bi9000 Geografické informační systémy v botanice a zoologii
     Po 18. 2. až Pá 17. 5. Pá 9:00–11:50 A1/609 - IBA (A1,6.p, Kamenice 3), O. Hájek
   • PřF:Bi9008 Terénní cvičení z malakozoologie
     M. Horsák
   • PřF:Bi9529 Metody terénní fykologie
     B. Hutňan Chattová
   • PřF:C8545 Vývojová biologie
     Po 18. 2. až Pá 17. 5. Pá 9:00–10:50 A2-211, J. Hejátko
   • PřF:C8580 Analýza rizik
     Po 18. 2. až Pá 17. 5. Pá 9:00–10:50 A29/347-RCX2, P. Čupr
  • Vypisované v lichých letech
   • PřF:Bi5613 Evoluce a ekologie parazitů
     A. Vetešníková Šimková
   • PřF:Bi7007 Bioindikace a hodnocení ekologického stavu povrchových vod
     Po 18. 2. až Pá 17. 5. Po 11:00–12:50 A32-329, V. Grulich, M. Polášek
   • PřF:Bi7550 Analýza dat v ekologii společenstev v programu R
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:Bi7921 Pokročilé zpracování biologických dat
     M. Brabec, S. Pekár
   • PřF:Bi8040 Znečišťování vod a ekologie technických zásahů
     Po 18. 2. až Pá 17. 5. St 9:00–10:50 A31-239, J. Helešic, P. Pařil
   • PřF:Bi8065 Biologie parazitických členovců
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:Bi8065c Biologie parazitických členovců - cvičení
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:Bi8075 Lékařská parazitologie a diagnostika
     Ditrich
   • PřF:Bi8075c Lékařská parazitologie a diagnostika - cvičení
     Ditrich
   • PřF:Bi8095 Ekologie moří a oceánobiologie
     Po 18. 2. až Pá 17. 5. Út 9:00–10:50 A31-238, M. Zhai
   • PřF:Bi8095c Ekologie moří a oceánobiologie - cvičení
     M. Zhai
    Predmet Bi8095c je pripravovan ve spolupraci s UK Praha nebo UP Olomouc. Jde o financne hrazeny kurz, na nejz oddeleni neprispiva. Za zapocet ziskany u poradajici univerzity jsou studentovi pripsany 3 kredity. Kurz trva 2 az 3 tydny.
   • PřF:Bi8780 Systém a fylogeneze hmyzu
     Po 18. 2. až Pá 17. 5. Po 13:00–16:50 A31-238, I. Malenovský
   • PřF:Bi8882 Chráněná území ČR 2
     J. Roleček
   • PřF:Bi9160 Ichtyologie
     P. Jurajda
  • Vypisované v sudých letech
   • PřF:Bi0270 Ornitologie
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:Bi0280 Patologie parazitóz
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:Bi8008 Malakozoologie
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:Bi8009 Ekosystém tropického pralesa
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:Bi8045 Čistírenství a vodárenství
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:Bi8165 Ekologie mokřadů
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:Bi8169 Ekologie mokřadů - cvičení
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:Bi8750 Vybrané kapitoly z krustaceologie
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:Bi8881 Chráněná území ČR 1
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]

Rozvrh šablony | Doplnit semestry, ve kterých se předmět vypisuje