LF NIP03 Intenzivní péče
Název anglicky: Intensive Care
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě jednooborový, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: LF N-IP Intenzivní péče

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.