FF FBUKSpH Ukrainian Studies
Name in Czech: Ukrajinská studia
Bachelor's full-time major
Included in the programme: FF B-UKS_ Ukrainian Studies

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Akademické předměty

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech získat alespoň 5 kreditů z nabídky Akademických předmětů Filozofické fakulty. Například: Člověk mezi kulturou a přírodou: Základy interdisciplinárního výzkumu, Antika a evropská kultura, Základy argumentace, Mozek a mysl, Informatorium mateřského jazyka, Moc obrazu v raném středověku, Lidská mysl: Úvod do kognitivních věd, Digitální humanitní vědy.

Filozofie

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech absolvovat předmět Filozofie.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:PH0001Philosophy for Non-Philosophical Disciplines Students J. Krobzk 2/0/04 --
FF:PHA0001Philosophy for Non-Philosophical Disciplines Students J. Krobzk 0/2/04 --
8 credits

Jazyky

K úspěšnému ukončení studia na FF má student povinnost absolvovat v bakalářském studijním programu kurz vybraného cizího jazyka, který respektuje požadavek MU na minimální jazykovou kompetenci a je zakončen standardizovanou zkouškou na úrovni B2 dle ERR.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:CJVA2BEnglish for Academic Purposes II M. Šindelářová Skupeňovázk 0/2/04 --
FF:CJVF2BFrench for Academic Purposes II. D. Veškrnovázk 0/2/04 --
FF:CJVN2BGerman for Academic Purposes II J. Vyorálkovázk 0/2/04 --
FF:CJVR2BMRussian for Academic Purposes II (B2) M. Ševečkovázk 0/2/04 --
FF:CJVS2BSpanish for academic purposes I J. Žváčkovázk 0/2/04 --
20 credits

TV

Všichni studenti prezenčního studia bakalářských studijních programů mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů (1 zápočet = 1 kredit) z předmětů sportovních aktivit vypisovaných pod kódy P9. Předměty zajišťuje Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií.

Bakalářská práce (min. 10 kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:UJA312bBachelor’s Diploma Thesis Seminar P. Kalinaz 0/2/09 6P
FF:UJA333Bachelor’s Diploma Thesis H. Myronovaz 0/0/0- 6P
FF:UJS307Diploma Thesis Project P. Kalinaz 0/0/0 jednorázově.1 5P
10 credits

Compulsory courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:UJA101Language Course I O. Čmelíkováz 0/4/04 1P
FF:UJA103Practical Ukrainian II O. Čmelíkovázk 0/4/04 2P
FF:UJA201Language Course III P. Kalinaz 0/4/04 3P
FF:UJA204Morphology of Ukrainian H. Myronovazk 1/1/03 3Z
FF:UJA206Practical Ukrainian IV O. Čmelíkovázk 0/4/04 4P
FF:UJA301bLanguage Course V P. Kalinaz 0/4/04 5P
FF:UJA306bPractical Ukrainian VI O. Čmelíkováz 0/4/04 6P
FF:UJA_41bExercises in Ukrainian Orthography I P. Kalinaz 0/2/03 1-
FF:UJA_42bExercises in Ukrainian Orthography II P. Kalinaz 0/2/03 2-
FF:UJA_56bExercises in Ukrainian Orthography II P. Kalinaz 0/2/03 3-
FF:UJA_57bExercises in Ukrainian Orthography IV H. Myronovaz 0/2/03 4-
FF:UJS101bHistory of Ukraine I. P. Kalinaz 2/0/05 1P
FF:UJS102bHistory of Ukraine II P. Kalinazk 2/0/05 2P
FF:PJN101Elements of Linguistics R. Madeckizk 2/0/05 1-
FF:RSb040Introduction to Literary Studies I. Pospíšilzk 1/1/05 1Z
FF:UJ_03bConversational Exercises in Ukrainian I P. Kalinaz 0/2/03 1-
FF:UJ_12bConversational Exercises in Ukrainian II H. Myronovaz 0/2/03 2-
FF:UJ_13bConversational Exercises in Ukrainian III P. Kalinaz 0/2/03 3-
FF:UJ_16bConversational Exercises in Ukrainian IV H. Myronovaz 0/2/03 4-
FF:UJ_60bHome and Foreign Policy of the Contemporary Ukraine P. Kalinaz 2/0/05 4-
FF:UJS103Practic Phonetics of Ukrainian H. Myronovaz 0/2/02 2P
FF:UJS201bHistory of ukrainian literature I P. Kalinaz 1/1/03 3P
FF:UJS204bHistory of ukrainian literature II P. Kalinazk 1/1/03 4P
FF:UJS302bHistory of ukrainian literature III P. Kalinaz 1/1/03 5P
FF:UJS303bHistory of ukrainian literature IV P. Kalinazk 1/1/03 6P
90 credits

Selective courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:UJ_43bConversational Exercises in Ukrainian V O. Čmelíkováz 0/2/03 5-
FF:UJ_44bConversational Exercises in Ukrainian VI O. Čmelíkováz 0/2/03 6-
FF:UJS203bUkrainian Classical and Folk Music P. Kalinazk 2/0/05 3-
FF:UJS206bUkrainian culture P. Kalinaz 2/0/05 4-
16 credits