Warning:

Study plan is inactive.

FF FBAJpCZV English Language and Literature (inactive)
Name in Czech: Anglický jazyk a literatura
lifelong learning in an accredited degree programme, full-time, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Included in the programme: FF B-AJ_ English Language and Literature

Introductory information / Instructions

Bakalářský program Anglický jazyk a literatura je podle zákona č. 111/98 Sb. realizován kromě formy řádného studia také jako placené celoživotní vzdělávání formou celoživotního studijního plánu a toto celoživotní vzdělávání je určeno zejména pro potencionální zájemce o budoucí řádné studium tohoto programu na FF MU. Pokud uchazeč v rámci podmínek celoživotního vzdělávání (viz níže) úspěšně absolvuje celoživotní studijní plán, může být přijat do řádného prezenčního studia tohoto programu a všechny studijní výsledky mu budou uznány. Bližší informace podá studijní oddělení děkanátu FF MU.

Podmínky přijetí do celoživotního vzdělávání

 • podání přihlášky v termínu 1. 4. - 31. 7.
 • ukončená SŠ (do e-přihlášky se dokládá úřední konverze maturitního vysvědčení)
 • znalost AJ na úrovni B2 SERR (do e-přihlášky se dokládá úřední konverze certifikátu z AJ na úrovni B2 SERR)
 • max. počet přijatých: 10 (rozhoduje pořadí dle podání přihlášky)

Realizace celoživotního vzdělávání

Celoživotní plán programu je dvousemestrální a lze jej realizovat pouze v rámci prezenční formy, studenti navštěvují předměty vypisované pro prezenční studium bakalářského programu Anglický jazyk a literatura. (Prezenční studium, tj. denní, je založeno na pravidelné a přímé výuce.)

Rámcové podmínky celoživotního vzdělávání

Frekventanti absolvují předměty za stejných podmínek jako studenti řádného studia:

 1. Předměty navštěvují spolu s řádnými studenty.
 2. Příslušné předměty si zapisují na začátku semestru.
 3. Předměty ukončují předepsaným způsobem v příslušném zkouškovém období.

Náplň a harmonogram celoživotního vzdělávání

Pro úspěšné ukončení CŽV je student povinen získat 60 kreditů – všechny předměty jsou povinné:

Podzimní semestr
AJL01001 Anglický jazyk I (3 kr.)
AJL02001 Úvod do lingvistiky (6 kr.)
AJL02003 Anglická mluvnice I (přednáška) (1 kr.)
AJL02004 Anglická mluvnice I (seminář) (2 kr.)
AJL04000 Úvod do literatury I - přednáška (1 kr.)
AJL04001 Úvod do literatury I (5 kr.)
AJL06001 Úvod do studia kultury Velké Britanie I (3 kr.)
AJL07001 Úvod do studia kultury USA I (3 kr.)
AJL11613
Czenglish A (6 kr)

Jarní semestr
AJL01002 Anglický jazyk II (3 kr.)
AJL02002 Úvod do fonetiky a fonologie (6 kr.)
AJL02005 Anglická mluvnice II (přednáška) (1 kr.)
AJL02006 Anglická mluvnice II (seminář) (2 kr.)
AJL04002 Úvod do literatury II - přednáška (1 kr.)
AJL04003 Úvod do literatury II (5 kr.)
AJL06002 Úvod do studia kultury Velké Britanie II (3 kr.)
AJL07002 Úvod do studia kultury USA I (3 kr.)
AJL19000
Úvod do překladu (6 kr.)

Posluchač musí úspěšně složit zkoušku z předmětu AJ01002 Anglický jazyk II na konci druhého semestru.

Cena

Posluchač musí získat v rámci celoživotního vzdělávání 60 kreditů.
Celkem: 60 kreditů x 600 Kč, tj. 36.000,- Kč, max. ve dvou splátkách vždy na začátku semestru. Při absolvování většího počtu předmětů než je předepsané, doporučené (optimální), penzum, platí posluchač za tyto předměty navíc (dle počtu kreditů - 600 Kč za 1 kredit).

Efekt celoživotního vzdělávání

Absolventi CŽV mohou být přijati k řádnému studiu za následujících podmínek:

 1. Podmínky programu
  • Absolvování kompletního dvousemestrálního studijního plánu v předepsané struktuře a zisk celkem 60 kreditů.
 2. Podmínka obecná
  • Je nutné se přihlásit obvyklým způsobem k přijímacímu řízení do řádného studia a po úspěšném absolvování celoživotního vzdělávání požádat o prominutí přijímací zkoušky.
   • Poznámka 1: O přijetí rozhoduje děkan/ka na základě vyjádření katedry.
   • Poznámka 2: V případě přijetí k řádnému studiu se na základě žádosti uznávají absolvované kurzy, a to v plném rozsahu.

Frekventanti si vyzkouší systém univerzitního studia a otestují i míru svého studijního zájmu a dispozic.

Výukový program CŽV má význam dlouhodobého a soustředěného přípravného kursu, který může radikálně zvýšit šance u přijímací zkoušky.

Praktické pokyny pro zájemce

 1. Nahlédněte na webové stránky https://anglistika.phil.muni.cz/, kde získáte bližší informace o Katedře anglistiky a amerikanistiky.
 2. Podrobné údaje o bakalářském studiu Anglický jazyk a literatura najdete na adrese: https://www.phil.muni.cz/pro-uchazece/bakalarske-studium/24410-anglicky-jazyk-a-literatura.
 3. Na adrese https://is.muni.cz/predmety/katalog?volby=fakulta:1421 si podle názvu nebo kódu jednotlivých kurzů můžete vyhledat podrobné anotace každého kurzu a informace o vyučujícím. U nabízených kurzů si všimněte také rozvrhového termínu kurzu (tyto informace aktuálně sledujte na webových stránkách).
 4. Podejte v příslušných termínech elektronickou přihlášku, která je dostupná na adrese https://is.muni.cz/prihlaska/. Zde najdete veškeré pokyny nutné pro správné vyplnění a odeslání přihlášky. Následně obdržíte informaci o přijetí/nepřijetí a případné další pokyny k zápisu a průběhu vzdělávání.
 5. V případě nejasností se obracejte na referentku pro celoživotní vzdělávání, paní Hanu Holmanovou (tel. 549 49 32 37, e-mail: czv@phil.muni.cz).
 6. Podzimní semestr trvá zhruba od poloviny září do konce prosince, jarní semestr zhruba od poloviny února do konce května, aktuální data viz období semestru

 

Důležité odkazy:

Další upřesňující informace budou aktuálně zveřejňovány na webových stránkách https://anglistika.phil.muni.cz/.
Případné dotazy adresujte na english@phil.muni.cz.

Informace o období semestru
https://www.phil.muni.cz/pro-uchazece/vzdelavani-po-cely-zivot
Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity v Brně
Směrnice Filozofické fakulty MU č. 3/2019 o realizaci programů celoživotního vzdělávání na FF MU


Podzimní semestr

Compulsory courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:AJL01001Practical English I S. Kalováz 0/2/03 --
FF:AJL02001Introduction to Linguistics J. Chovaneczk 2/0/06 --
FF:AJL02003English Grammar I J. Pelclováz 1/1/03 --
FF:AJL02004English Grammar I (Seminar) J. Pelclováz 0/1/02 --
FF:AJL04000Introduction to Literary Studies I M. Horákovázk 1/1/06 --
FF:AJL04001Introduction to Literary Studies I (seminar) M. Horákovázk 0/2/05 --
FF:AJL06001Introduction to British Studies I M. Kaylorzk 0/2/03 --
FF:AJL07001Introduction to American Studies I T. Pospíšilzk 0/2/03 --
FF:AJL11613Czenglish A S. Kalovázk 0/2/06 --
37 credits

Jarní semestr

Compulsory courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FF:AJL01002Practical English II S. Kalovázk 0/2/03 --
FF:AJL02002Introduction to Phonetics and Phonology M. Ježekzk 2/0/06 --
FF:AJL02005English Grammar II (Lecture) J. Pelclováz 0/1/01 --
FF:AJL02006English Grammar II (Seminar) J. Pelclováz 0/1/02 --
FF:AJL04002Introduction to Literary Studies II Lecture M. Horákováz 1/0/01 --
FF:AJL04003Introduction to Literary Studies II M. Horákovázk 0/2/05 --
FF:AJL06002Introduction to British Studies II S. Hardyzk 0/2/03 --
FF:AJL07002Introduction to American Studies: Topics in Culture T. Pospíšilzk 0/2/03 --
FF:AJL19000Introduction to Translation J. Rambousekzk 0/2/06 --
30 credits