FF FNIJpV Italský jazyk a literatura
Název anglicky: Italian Language and Literature
navazující prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: FF N-IJ_ Italský jazyk a literatura

Součásti SZZ a jejich obsah

Státní závěrečnou zkoušku tvoří:
ústní část zkoušky složená z jednotlivých okruhů: literárního, textově kritického, lingvistického a historicko-lingvistického.

Další studijní povinnosti

Student splní všechny povinné předměty a doplní je povinně-volitelnými předměty dle vlastního zájmu do požadované výše kreditů, které má splnit za studium.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Diplomové práce nejsou součástí tohoto studijního plánu.

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty (37 kr.)

 1. IJ2A021 Filologia italiana I
 2. IJ2A022 Storia della letteratura italiana I (dalle Origini a Dante)
 3. IJ2A023 Storia della letteratura italiana II (da Petrarca al Barocco)
E la serie di storia della lingua, in due semestri (i primi due corsi si svolgono nello stesso semestre), nell'ordine:
 1. IJ2A101 / ROM2B101 Introduzione al latino volgare
 2. IJ2A031 Storia della lingua italiana I
 3. IJ2A032 Storia della lingua italiana II


EN:
Students must take all these courses.
Please note that some of these compulsory courses must be taken in a certain order.
The philological-literary series, on three semesters, in this order:
 1. IJ2A021 Textual Criticism I
 2. IJ2A022 History of Italian Literature I (from the Origins to Dante)
 3. IJ2A023 History of Italian Literature II (from Petrarch to Baroque)
And the history of language series, on two semesters (the first two courses are offered in the same semester), in this order:
 1. IJ2A101 / ROM2B101 Introduction to Vulgar Latin
 2. IJ2A031 History of Italian Language I
 3. IJ2A032 History of Italian Language II

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:IJ2A021Filologia italiana I P. Diviziazk 2/0/05 1Z
FF:IJ2A022Storia della letteratura italiana I (dalle origini a Dante) P. Diviziazk 2/0/05 2Z
FF:IJ2A023Storia della letteratura italiana II (da Petrarca al Barocco) P. Diviziazk 2/0/05 3Z
FF:IJ2A101Úvod do lidové latiny P. Diviziazk 1/1/05 1Z
FF:IJ2A031Storia della lingua italiana I P. Diviziaz 2/0/02 1Z
FF:IJ2A032Storia della lingua italiana II P. Diviziazk 2/0/05 2Z
FF:IJ2A033Dialettologia italiana Ch. Cusimanozk 2/0/05 1Z
FF:IJ2A035Linguistica italiana Ch. Cusimanozk 1/1/05 3Z
37 kreditů

Státní závěrečná zkouška

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:IJ2A054Prova scritta finale P. Diviziaz 0/0/0 3 hodiny.- 3Z
FF:IJ2A055Esami finali (laurea magistrale) P. DiviziaSZk 0/0/0- 4Z
0 kreditů

Povinně volitelné předměty (3 kr.)

Bloky 1-4 (-)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:IJ2B001Letteratura italiana antica (A) P. Diviziazk 2/0/05 1-
FF:IJ2B002Letteratura italiana antica (B) P. Diviziazk 2/0/05 2-
FF:IJ2B004Filologia italiana II P. Diviziazk 1/1/05 2-
FF:IJ2B005Filologia italiana III P. Diviziazk 0/0/25 3-
FF:IJ2B007Letteratura umanistica: la commedia P. Diviziazk 2/0/05 1-
FF:IJ2B009Letteratura italiana moderna e contemporanea (A) P. Diviziazk 2/0/05 1-
FF:IJ2B010Letteratura italiana moderna e contemporanea (B) P. Diviziazk 2/0/05 2-
FF:IJ2B051Lessicologia e semantica E. Mocciarozk 1/1/05 1-
FF:IJ2B052Pragmatica dell'italiano E. Mocciarozk 2/0/05 2-
FF:IJ2B054Sociolinguistica dell'italiano E. Mocciarozk 2/0/05 2-
FF:IJ2B056Lessicologia e lessicografia G. Cadorinizk 2/0/05 2-
FF:IJ2B058Linguistica delle origini E. Mocciarozk 2/0/05 2P
FF:LgBB06Italické a románské jazyky V. Blažekzk 2/0/05 2-
FF:LJ601Latina pro nelatináře I J. Mikulovák 1/1/03+1 1-
FF:LJ602Latina pro nelatináře II J. Mikulovázk 1/1/03+1 2-
FF:LJ603Latina pro nelatináře III J. Mikulovák 1/1/04 3-
FF:LJ604Latina pro nelatináře IV J. Mikulovázk 1/1/04 4-
FF:LJMedA05Latinská literatura středověké Evropy, 5. - 11. stol. D. Urbanovák 1/1/04 1-
FF:LJMedA06Latinská literatura středověké Evropy, 12. a 13. stol. P. Mutlovázk 1/1/04 2-
FF:LJMedA07Interpretační seminář středověké latiny I P. Mutlováz 0/2/03 1-
FF:LJMedA08Interpretační seminář středověké latiny II J. Nechutovák 0/2/03+1 2-
FF:ROM2B105Research Seminar - Guest Lecturers Series (A) P. Diviziaz 2/0/05 1-
FF:ROM2B106Research Seminar - Guest Lecturers Series (B) P. Diviziaz 2/0/05 2-
FF:ROM2B107Filologia romanza P. Diviziazk 2/0/05 1-
FF:ROM2B133Minority Languages in Europe E. Mocciaroz 0/0/13 2-
114 kreditů