IJ2A054 Prova scritta finale

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
3 hodiny. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
doc. Paolo Divizia, Dottore di Ricerca (přednášející)
Egle Mocciaro, Dottore di Ricerca (přednášející)
Daniela Shalom Vagata, MA, Dottore di Ricerca (přednášející)
Garance
doc. Paolo Divizia, Dottore di Ricerca
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Předpoklady
Znalost italštiny minimálně na úrovni C1.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Klauzurní práce má ověřit schopnost studentů pojednat o zadaném tématu z oblasti jazyka a literatury formou italského úvahového útvaru "saggio". Píše se těsně před závěrečnou státní zkouškou, zapisuje se tedy do semestru, v němž student skládá magisterskou státní zkoušku. Data jsou vypisována v IS.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen napsat esej ("saggio") definující problematiku vyplývající ze zvoleného tématu a tu potom zkoumat pomocí příkladů z dané oblasti (literatura, lingvistika).
Osnova
  • Postup při psaní klauzurní práce: - reformulace tématu - definice problematiky - rozvržení struktury - zvolení vhodné argumentace a exemplifikace na příkladech ze zvolené oblasti - vlastní psaní textu
Literatura
    doporučená literatura
  • Dizionario ceco-italiano, dizionario italiano-ceco (Souběž.) : Česko-italský slovník, italsko-český slovník. info
  • ZINGARELLI, Nicola. Lo Zingarelli, 2003 : vocabolario della lingua italiana. Bologna: Zanichelli, 2002. 2176 s. ISBN 8808052192. info
    neurčeno
  • ITALIA, Paola. Scrivere all'Università : manuale pratico con esercizi e antologia di testi. Edited by Debora Bennati - Milena Giuffrida. Seconda edizione. Firenze: Le Monnier università, 2014. xii, 242. ISBN 9788800745024. info
Výukové metody
Aplikace nabytých teoretických znalostí nabytých v průběhu studia na autentických textech. Student prokazuje schopnost samostatně propojit své teoretické znalosti s prací s konkrétním textem. Individuální příprava studenta ke zkoušce.
Metody hodnocení
Písemná práce hodnocená dle evaluačního listu používaného při hodnocení tohoto typu prací během studia.
Vyučovací jazyk
Italština
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2021, jaro 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2021/IJ2A054