IJ2A055 Esami finali (laurea magistrale)

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/0/0. 0 kr. Ukončení: SZk.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
doc. Paolo Divizia, Dottore di Ricerca (přednášející)
Egle Mocciaro, Dottore di Ricerca (přednášející)
Daniela Shalom Vagata, MA, Dottore di Ricerca (přednášející)
Garance
doc. Paolo Divizia, Dottore di Ricerca
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Předpoklady
Odevzdání a úspěšná obhajoba magisterské diplomové práce nebo oborové práce.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Státní závěrečná zkouška bakalářská má prokázat - schopnost studenta pojednat kultivovaným způsobem danou problematiku, reagovat v diskusi a věcně argumentovat, použít znalost literatury a ostatních zdrojů v odborné polemice. - znalosti studenta faktografické, základních a pokročilých metodologií v oboru, odborné literatury. - dovednosti studenta formulovat teze a tvrzení a argumentačně je podpořit, komponovat přehledový a jasně strukturovaný výklad zadané problematiky, kriticky pracovat s odbornou literaturou.
Výstupy z učení
no learning outcomes
Osnova
 • Státní závěrečná zkouška je zkouškou ústní, skládá se z těchto dílčích oblastí:
 • 1) Jazyk: Lexikologie a sématika, dialektologie, vývoj jazyka


 • 2) Storia della Letteratura Italiana e Filologia Italiana: conoscenza storico-filologica degli autori, delle opere e delle correnti principali della letteratura italiana (vd. programma dettagliato nella sezione "materiale del corso"). Sono richieste conoscenze basilari di Filologia italiana (a che cosa serve la filologia; che cos'è un'edizione critica; fonti, genesi/evoluzione, tradizione di un testo; interpretazione storicamente contestualizzata dei testi: un approccio formalistico/narratologico decontestualizzato è insufficiente) da studiare su un buon manuale di filologia italiana come Stoppelli o Stussi o Chiesa.

  Per informazioni più dettagliate vd. il file all'interno dei materiali di studio.
 • Nedílnou součástí SZZ je obhajoba diplomové práce, která povinně předchází ústní zkoušce.

Literatura
  povinná literatura
 • STOPPELLI, Pasquale. Filologia della letteratura italiana. Roma: Carocci, 2008. info
 • FERRONI, Giulio. Storia della letteratura italiana. [I], Dalle origini al Quattrocento. Milano: Einaudi scuola, 1991. lvii, 451. ISBN 88-286-0073-X. info
 • FERRONI, Giulio. Storia della letteratura italiana. Milano: Einaudi scuola, 1991. 555 s. ISBN 88-286-0074-8. info
 • FERRONI, Giulio. Storia della letteratura italiana. Milano: Einaudi scuola, 1991. 609 s. ISBN 88-286-0075-6. info
 • FERRONI, Giulio. Storia della letteratura italiana. Milano: Einaudi scuola, 1991. 803 s. ISBN 88-286-0076-4. info
 • Viz seznam povinné literatury zadaný vyučujícím
 • Alberto Varvaro, Prima lezione di filologia, Bari, Laterza, 2012
 • ITALIA, Paola a Giulia RABONI. Che cos'è la filologia d'autore. 1a ed. Roma: Carocci, 2010. 127 s. ISBN 9788843055852. info
 • STOPPELLI, Pasquale. Filologia della letteratura italiana. Roma: Carocci, 2008. info
 • STUSSI, Alfredo. Introduzione agli studi di filologia italiana. Nuova ed. Bologna: Mulino, 2007. 301 s. ISBN 9788815119162. info
 • SEGRE, Cesare a Clelia MARTIGNONI. Leggere il mondo : letteratura, testi, culture. Edited by Donatella Martinelli - Giuliana Citton - Giulia Raboni - Andrea Corall. [Milano]: Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori, 2007. 660 stran. ISBN 8842454915. info
 • SEGRE, Cesare. Leggere il mondo : letteratura, testi, culture. Edited by Clelia Martignoni - Pietro Sarzana - Mauro Bignamini - Rossana Saccani. [Milano]: Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori, 2007. 720 stran. ISBN 8842454931. info
 • SEGRE, Cesare. Leggere il mondo : letteratura, testi, culture. Edited by Clelia Martignoni - Pietro Sarzana - Anna Longoni - Rossana Saccani. [Milano]: Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori, 2007. 408 stran. ISBN 8842454869. info
 • SEGRE, Cesare. Leggere il mondo : letteratura, testi, culture. Edited by Clelia Martignoni - Pietro Sarzana - Rossana Saccani - Anna Longoni. [Milano]: Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori, 2007. 480 stran. ISBN 8842454923. info
 • SEGRE, Cesare a Clelia MARTIGNONI. Leggere il mondo : letteratura, testi, culture. Edited by Vania De Maldé - Giuliana Citton - Gianmarco Gaspari - Donatella Mart. [Milano]: Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori, 2007. 539 stran. ISBN 8842454907. info
 • SEGRE, Cesare a Clelia MARTIGNONI. Leggere il mondo : letteratura, testi, culture. Edited by Giulia Raboni - Claudio Vela - Gianmarco Gaspari - Vania De Maldé. [Milano]: Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori, 2000. 528 stran. ISBN 8842454850. info
 • SEGRE, Cesare a Clelia MARTIGNONI. Leggere il mondo : letteratura, testi, culture. Edited by Giuliana Citton - Claudia Rebuffi - Luigina Morini - Raffaela Castagno. [Milano]: Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori, 2000. 540 stran. ISBN 8842454842. info
 • SEGRE, Cesare a Clelia MARTIGNONI. Leggere il mondo : letteratura, testi, culture. Edited by Giuliana Citton - Luigina Morini - Claudia Rebuffi. [Milano]: Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori, 2000. 420 s. ISBN 9788842454380. info
  neurčeno
 • SERIANNI, Luca. Prima lezione di storia della lingua italiana. Prima edizione. Roma: GLF editori Laterza, 2015. viii, 190. ISBN 9788858117378. info
 • ITALIA, Paola. Scrivere all'Università : manuale pratico con esercizi e antologia di testi. Edited by Debora Bennati - Milena Giuffrida. Seconda edizione. Firenze: Le Monnier università, 2014. xii, 242. ISBN 9788800745024. info
 • MARCATO, Carla. Dialetto, dialetti e italiano. Nuova ed. Bologna: Mulino, 2007. 235 s. ISBN 9788815114242. info
 • JEZEK, Elisabetta. Lessico : classi di parole, strutture, combinazioni. 2a ed. Bologna: Mulino, 2005. 223 s. ISBN 9788815232991. info
 • DARDANO, Maurizio. Nuovo manualetto di linguistica. 1a ed. Bologna: Zanichelli, 2005. vi, 312. ISBN 9788808176349. info
 • SCALISE, Sergio. Morfologia. [Bologna]: Il Mulino, 1994. 331 s. ISBN 9788815045003. info
 • MIGLIORINI, Bruno. Storia della lingua italiana. Edited by Ghino Ghinassi. 2a ed. Milano: Bompiani, 1994. xxxviii, 7. ISBN 8845221539. info
 • SERIANNI, Luca. Grammatica italiana : italiano comune e lingua letteraria. Edited by Alberto Castelvecchi. 1a edizione. Torino: UTET università, 1989. xii, 750. ISBN 9788860080578. info
Výukové metody
Státní závěrečná zkouška: část literární, lingvistická.
Metody hodnocení
Písemná a ústní zkouška
Vyučovací jazyk
Italština
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2021/IJ2A055