IJ2A055 Esami finali (laurea magistrale)

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/0/0. 0 kr. Ukončení: SZk.
Vyučující
doc. Paolo Divizia, Dottore di Ricerca (přednášející)
Mgr. Zuzana Šebelová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Paolo Divizia, Dottore di Ricerca
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Předpoklady
Odevzdání a úspěšná obhajoba magisterské diplomové práce nebo oborové práce.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Státní závěrečná zkouška bakalářská má prokázat - schopnost studenta pojednat kultivovaným způsobem danou problematiku, reagovat v diskusi a věcně argumentovat, použít znalost literatury a ostatních zdrojů v odborné polemice. - znalosti studenta faktografické, základních a pokročilých metodologií v oboru, odborné literatury. - dovednosti studenta formulovat teze a tvrzení a argumentačně je podpořit, komponovat přehledový a jasně strukturovaný výklad zadané problematiky, kriticky pracovat s odbornou literaturou.
Výstupy z učení
no learning outcomes
Osnova
 • Státní závěrečná zkouška je zkouškou ústní, skládá se z těchto dílčích oblastí:
 • 1) Jazyk: Lexikologie a sématika, dialektologie, vývoj jazyka


 • 2) Storia della Letteratura Italiana e Filologia Italiana: conoscenza storico-filologica degli autori, delle opere e delle correnti principali della letteratura italiana (vd. programma dettagliato nella sezione "materiale del corso"). Sono richieste conoscenze basilari di Filologia italiana (a che cosa serve la filologia; che cos'è un'edizione critica; fonti, genesi/evoluzione, tradizione di un testo; interpretazione storicamente contestualizzata dei testi: un approccio formalistico/narratologico decontestualizzato è insufficiente) da studiare su un buon manuale di filologia italiana come Stoppelli o Stussi o Chiesa.

  Per informazioni più dettagliate vd. il file all'interno dei materiali di studio.
 • Nedílnou součástí SZZ je obhajoba diplomové práce, která povinně předchází ústní zkoušce.

Literatura
  povinná literatura
 • STOPPELLI, Pasquale. Filologia della letteratura italiana. Roma: Carocci, 2008. info
 • FERRONI, Giulio. Storia della letteratura italiana. [I], Dalle origini al Quattrocento. Milano: Einaudi scuola, 1991. lvii, 451. ISBN 88-286-0073-X. info
 • FERRONI, Giulio. Storia della letteratura italiana. Milano: Einaudi scuola, 1991. 555 s. ISBN 88-286-0074-8. info
 • FERRONI, Giulio. Storia della letteratura italiana. Milano: Einaudi scuola, 1991. 609 s. ISBN 88-286-0075-6. info
 • FERRONI, Giulio. Storia della letteratura italiana. Milano: Einaudi scuola, 1991. 803 s. ISBN 88-286-0076-4. info
 • Viz seznam povinné literatury zadaný vyučujícím
 • Alberto Varvaro, Prima lezione di filologia, Bari, Laterza, 2012
 • ITALIA, Paola a Giulia RABONI. Che cos'è la filologia d'autore. 1a ed. Roma: Carocci, 2010. 127 s. ISBN 9788843055852. info
 • STOPPELLI, Pasquale. Filologia della letteratura italiana. Roma: Carocci, 2008. info
 • STUSSI, Alfredo. Introduzione agli studi di filologia italiana. Nuova ed. Bologna: Mulino, 2007. 301 s. ISBN 9788815119162. info
 • SEGRE, Cesare a Clelia MARTIGNONI. Leggere il mondo : letteratura, testi, culture. Edited by Donatella Martinelli - Giuliana Citton - Giulia Raboni - Andrea Corall. [Milano]: Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori, 2007. 660 stran. ISBN 8842454915. info
 • SEGRE, Cesare. Leggere il mondo : letteratura, testi, culture. Edited by Clelia Martignoni - Pietro Sarzana - Mauro Bignamini - Rossana Saccani. [Milano]: Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori, 2007. 720 stran. ISBN 8842454931. info
 • SEGRE, Cesare. Leggere il mondo : letteratura, testi, culture. Edited by Clelia Martignoni - Pietro Sarzana - Anna Longoni - Rossana Saccani. [Milano]: Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori, 2007. 408 stran. ISBN 8842454869. info
 • SEGRE, Cesare. Leggere il mondo : letteratura, testi, culture. Edited by Clelia Martignoni - Pietro Sarzana - Rossana Saccani - Anna Longoni. [Milano]: Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori, 2007. 480 stran. ISBN 8842454923. info
 • SEGRE, Cesare a Clelia MARTIGNONI. Leggere il mondo : letteratura, testi, culture. Edited by Vania De Maldé - Giuliana Citton - Gianmarco Gaspari - Donatella Mart. [Milano]: Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori, 2007. 539 stran. ISBN 8842454907. info
 • SEGRE, Cesare a Clelia MARTIGNONI. Leggere il mondo : letteratura, testi, culture. Edited by Giulia Raboni - Claudio Vela - Gian Marco Gaspari - Vania De Maldé. [Milano]: Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori, 2000. 528 stran. ISBN 8842454850. info
 • SEGRE, Cesare a Clelia MARTIGNONI. Leggere il mondo : letteratura, testi, culture. Edited by Giuliana Citton - Claudia Rebuffi - Luigina Morini - Raffaela Castagno. [Milano]: Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori, 2000. 540 stran. ISBN 8842454842. info
 • SEGRE, Cesare a Clelia MARTIGNONI. Leggere il mondo : letteratura, testi, culture. Edited by Giuliana Citton - Luigina Morini - Claudia Rebuffi. [Milano]: Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori, 2000. 420 s. ISBN 9788842454380. info
  neurčeno
 • SERIANNI, Luca. Prima lezione di storia della lingua italiana. Prima edizione. Roma: GLF editori Laterza, 2015. viii, 190. ISBN 9788858117378. info
 • MARCATO, Carla. Dialetto, dialetti e italiano. Nuova ed. Bologna: Mulino, 2007. 235 s. ISBN 9788815114242. info
 • JEZEK, Elisabetta. Lessico : classi di parole, strutture, combinazioni. 2a ed. Bologna: Mulino, 2005. 223 s. ISBN 9788815232991. info
 • DARDANO, Maurizio. Nuovo manualetto di linguistica. 1a ed. Bologna: Zanichelli, 2005. vi, 312. ISBN 9788808176349. info
 • SCALISE, Sergio. Morfologia. [Bologna]: Il Mulino, 1994. 331 s. ISBN 9788815045003. info
 • MIGLIORINI, Bruno. Storia della lingua italiana. Edited by Ghino Ghinassi. 2a ed. Milano: Bompiani, 1994. xxxviii, 7. ISBN 8845221539. info
 • SERIANNI, Luca. Grammatica italiana : italiano comune e lingua letteraria. Edited by Alberto Castelvecchi. 1a ed. Torino: UTET università, 1989. xii, 750. ISBN 9788860080578. info
Výukové metody
Státní závěrečná zkouška: část lingvistická, literární a překladová.
Metody hodnocení
Písemná a ústní zkouška
Vyučovací jazyk
Italština
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.

 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2021/IJ2A055