FF FDVHkJ Hudební věda
Název anglicky: Musicology
doktorský kombinovaný
Zahrnut v programu: FF D-VH_ Hudební věda
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:VHDDPDoktorská práce L. Spurnýz 0/0/025 - P
FF:VHDDPTTeze disertační práce L. Spurnýz 0/0/05 - P
FF:VHDJ_DS01Publikace a referát v cizím jazyce 1 L. Spurnýz 0/010 - P
FF:VHDJ_DS02Publikace a referát v cizím jazyce 2 L. Spurnýz 0/010 - P
FF:VHDM1Speciální přednáška 1 L. Spurnýk 0/0/010 - P
FF:VHDM2Speciální přednáška 2 L. Spurnýk 0/0/010 - P
FF:VHDM3Speciální přednáška 3 L. Spurnýk 0/0/010 - P
FF:VHDM4Speciální přednáška 4 L. Spurnýk 0/0/010 - P
FF:VHDP1Vědecko-výzkumná praxe 1 L. Spurnýz 0/0/05 - P
FF:VHDP2Vědecko-výzkumná praxe 2 L. Spurnýz 0/0/05 - P
FF:VHDPPPedagogická praxe L. Spurnýz 0/0/010 - P
FF:VHDRF1Odborný referát 1 L. Spurnýz 0/05 - P
FF:VHDRF2Odborný referát 2 L. Spurnýz 0/05 - P
FF:VHDRF3Odborný referát 3 L. Spurnýz 0/05 - P
FF:VHDS1Seminář hudební vědy 1 L. Spurnýz 0/0/0 2 hodiny jednou měsíčně.10 - P
FF:VHDS2Seminář hudební vědy 2 L. Spurnýz 0/0 2 hodiny jednou měsíčně.10 - P
FF:VHDS3Seminář hudební vědy 3 L. Spurnýz 0/0 2 hodiny jednou měsíčně.10 - P
FF:VHDS4Seminář hudební vědy 4 L. Spurnýz 0/0 2 hodiny jednou měsíčně.10 - P
FF:VHDS5Seminář hudební vědy 5 L. Spurnýz 0/010 - P
FF:VHDS6Seminář hudební vědy 6 L. Spurnýz 0/010 - P
FF:VHDTP1Textová příprava 1 L. Spurnýz 0/010 - P
FF:VHDTP2Textová příprava 2 L. Spurnýz 0/010 - P
FF:VHDTP3Textová příprava 3 L. Spurnýz 0/010 - P
FF:VHDTP4Textová příprava 4 L. Spurnýz 0/010 - P
FF:VHDTP5Textová příprava 5 L. Spurnýz 0/020 - P
FF:VHDTP6Textová příprava 6 L. Spurnýz 0/020 - P
FF:VHDX1Praktické kurzy 1 L. Spurnýz 0/0/05 - P
FF:VHDX2Praktické kurzy 2 L. Spurnýz 0/0/05 - P
FF:VHDZZahraniční stáž L. Spurnýz 0/0/010 - P
FF:VHDZKStátní závěrečná zkouška L. SpurnýSDzk 0/0/0- - P
285 kreditů