VHDS6 Seminář hudební vědy 6

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/0/0. 10 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
prof. PhDr. Lubomír Spurný, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Petr Kalina, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Petr Macek, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Jana Perutková, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc. (cvičící)
doc. PhDr. Jiří Zahrádka, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Lubomír Spurný, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Karafiát
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 14:00–15:40 N42
Předpoklady
Doktorandské semináře se konají 2x měsíčně v průběhu podzimního a jarního semestru. Posluchači povinně absolvují 6 semestrů semináře. Semináře jsou veřejné, přístupné i posluchačům nižších stupňů studia a širší veřejnosti.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavní náplní předmětu je prezentace výsledků studia. Posluchači prezentují výsledky samostatné tvůrčí vědecké práce. Nedílnou součást seminářů představuje řízená diskuse k předneseným přednáškám a referátům. Důraz je kladen na rozvoj individuální schopnosti rozumět, vykládat a aktivně užívat dané problematiky oborově i interdisciplinárně.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- identifikovat a shrnout důležité rysy hlavních period historie západní hudby
-samostatné tvůrčí odborné a vědecké práce
- v plném rozsahu ovládat diskurz oboru a metodologické problémy
- orientace v současných muzikologických a kulturně společenských trendech
Osnova
 • Starší a novější české a evropské hudební kultura se zvláštním přihlédnutím na některá témata:
 • hudební aktivity náboženských bratrstev na Moravě v raném novověku
 • hudba na šlechtických dvorech
 • Leoš Janáček, Alois Hába, Pavel Haas ad.
 • vkusu publika
 • vztah hudební teorie a estetiky 19. a 20. století
Literatura
  doporučená literatura
 • Disciplining music : musicology and its canons. Edited by Katherine Bergeron - Philip V. Bohlman. Chicago: University of Chicago Press, 1992. xi, 220. ISBN 0226043681. info
 • Hudební věda : historie a teorie oboru, jeho světový a český vývoj. 1, Dějiny hudební vědy ; Teorie hudební vědy. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988. info
 • Hudební věda. 2, Historie a teorie oboru, jeho světový a český vývoj : disciplíny hudební vědy : (1. část). Edited by Vladimír Lébl - Ivan Poledňák. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988. 351-642 s. info
 • Hudební věda. 3, Historie a teorie oboru, jeho světový a český vývoj : disciplíny hudební vědy : hudebně vědecká dokumentace. Edited by Vladimír Lébl - Ivan Poledňák. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988. 653-1036 s. info
 • KERMAN, Joseph. Contemplating music : challenges to musicology. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1985. 255 s. ISBN 0674166787. info
Výukové metody
Reproduktivní práce s textem/obrazem/výukovým zdrojem.
Rozhovor (ve smyslu kladení otázek).
Diskuse.
Metody hodnocení
seminární úkol
prezentace
týmová práce
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2021/VHDS6