FF FNFAVkJ Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury
Název anglicky: Theory and History of Film and Audiovisual Culture
navazující kombinovaný jednooborový
Zahrnut v programu: FF N-FAV_ Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury

Součásti SZZ a jejich obsah

Magisterskou státní zkoušku tvoří dvě součásti realizované ústní formou:
(1) Obhajoba magisterské diplomové práce.
(2) Zkouška z teorie a dějin filmu a audiovizuální kultury, při níž každý student dostane tři otázky z níže uvedených tematických okruhů, čtvrtou otázku si student volí podle vlastních studijních a výzkumných preferencí.
Tematické okruhy jsou vymezeny následovně: (a) Estetické dějiny kinematografie a televize, (b) Sociální a kulturní dějiny kinematografie a televize, (c) Průmyslové a technologické dějiny kinematografie a televize, (d) Teorie a metodologie filmu a audiovizuální kultury.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Klubisté sobě. Funkcionáři Filmového klubu v Uherském Brodě v letech 1976-1989
http://is.muni.cz/th/398738/ff_m/
První z vypravěčů: narativní poetika Jana S. Kolára v letech 1917-1922
http://is.muni.cz/th/400598/ff_m/
Případ Exner. Prohry českého kriminálního filmu v letech 1970-1982
http://is.muni.cz/th/274389/ff_m/
Kostlivec z cukrátek. Seriál První republika mezi různými koncepcemi kvality
http://is.muni.cz/th/251576/ff_m/
Elektafilm – největší výrobní koncern československého filmu v meziválečném období
https://is.muni.cz/th/261655/ff_m

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:FAVMa030Odborná stáž P. Skopalz 0/0/45 1P
FF:FAVMKa050Historická poetika filmu R. Kokešzk 0/2/05 1Z
FF:FAVMKa060Kulturní dějiny kinematografie P. Skopalzk 2/0/05 2Z
FF:FAVMKa070Filmový průmysl M. Večeřazk 2/0/25 3Z
FF:FAVMKa080Akademické čtení a psaní Š. Gmiterkováz 0/2/05 3P
FF:FAVMKa090Filmová kritika J. Blažejovskýzk 0/2/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 3P
30 kreditů

Povinně volitelné předměty

Předměty zahraničních hostů

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:FAVz062Impure Harmonies: A New Poetics of Global Art Cinema P. Skopalzk 2/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
FF:FAVz063Screen Industries in East-Central Europe J. Voráčzk 2/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
FF:FAVz064Buster Keaton and Silent American Cinema P. Skopalzk 2/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
FF:FAVz065Textual Analysis and Film Studies: Criticism, Interpretation, Evaluation P. Skopalzk 2/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
FF:FAVz067A Choice of Pleasures: Popular Filmgoing in the Nazi Era P. Skopalzk 2/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
FF:FAVz068Film/Music/Soundtrack. Theory and History of Music in Film and Television P. Skopalzk 2/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
30 kreditů

Výzkumné a projektové semináře

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:FAVvp001Provoz kina J. Blažejovskýzk 0/0/6 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
FF:FAVvp002Protektorátní kinematografie - výzkumný seminář P. Skopalzk 0/2/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
10 kreditů

Diplomová práce

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:FAVMKa010Magisterský projekt I P. Skopalzk 0/2/010 1P
FF:FAVMKa020Magisterský projekt II P. Skopalzk 0/2/010 2P
FF:FAVMKa030Diplomový seminář I P. Skopalzk 0/2/010 3P
FF:FAVMKa040Diplomový seminář II P. Skopalzk 0/2/05 4P
35 kreditů

Volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ESA082Dante Alighieri: umění, estetika a kultura středověku P. Osolsobězk 1/1/04+1 --
FF:FAVh001Česká nová vlna Š. Gmiterkovázk 2/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
FF:FAVh002Český film v exilu J. Voráčzk 2/0/2 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
FF:FAVh003Vojtěch Jasný J. Voráčzk 4/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
FF:FAVh004Český a slovenský film za normalizace J. Blažejovskýzk 4/0/05 --
FF:FAVh005Kinematografie SSSR 1945-1991 J. Blažejovskýzk 2/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
FF:FAVh006Historická poetika české kinematografie do roku 1922 R. Kokešzk 2/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
FF:FAVh007Kinematografie v okupované Evropě, 1939-1945 P. Skopalzk 2/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
FF:FAVp001Filmová scenáristika a dramaturgie M. Večeřazk 0/2/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
FF:FAVp002Filmová a televizní produkce M. Večeřazk 2/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
FF:FAVp003Filmová distribuce J. Voráčzk 2/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
FF:FAVp004Dramaturgie, produkce a distribuce dokumentárního filmu M. Večeřazk 2/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
FF:FAVp005Metody dokumentárního filmu J. Voráčzk 2/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
FF:FAVp006Média a dokument. Seminář psaní o dokumentárním filmu P. Skopalzk 0/2/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.3 --
FF:FAVp007Vývoj televizních formátů M. Večeřazk 2/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
FF:FAVp008Programové strategie televize veřejné služby J. Voráčzk 2/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
FF:FAVp009Provoz kina J. Blažejovskýzk 2/0/45 --
83 kreditů