FAVMKa030 Diplomový seminář I

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/2/0. 10 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
PhDr. Jaromír Blažejovský, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Radomír D. Kokeš, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Ondřej Pavlík (cvičící)
doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D.
Ústav filmu a audiovizuální kultury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Patrycja Astrid Twardowska
Dodavatelské pracoviště: Ústav filmu a audiovizuální kultury - Filozofická fakulta
Předpoklady
FAVMKa020 Mag. projekt II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Předmět je určen k absolvování ve 3. semestru studia.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je příprava pracovní verze magisterské diplomové práce.
Výstupy z učení
Student bude mít po absolvování předmětu zpracovánu pracovní verzi magisterské diplomové práce.
Osnova
  • Archivní bádání, studium literatury, analýzy, ověřování, tvorba textu magisterské diplomové práce.
Literatura
  • Literatura dle zadání.
Výukové metody
Konzultace, domácí úkoly.
Metody hodnocení
Student odevzdá na konci semestru do odevzdávárny předmětu pracovní verzi magisterské práce a obdrží její hodnocení.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, jaro 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2021/FAVMKa030