PrF VESP11 Katastrální správa
Název anglicky: Land Registry Administration
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě se specializací
Zahrnut v programu: PrF VESP_ Veřejná správa

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.