Sort by semester | Standard sorting | Presentation
Plan: FSS MSZU01 Media Studies and Journalism
Name in Czech: Mediální studia a žurnalistika
Bachelor's full-time single-subject
Included in the programme: FSS B-MSZU Media Studies and Journalism

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Společensko-vědní a přírodovědný základ

Studenti musí během svého studia splnit alespoň 9 kreditů z jakéhokoliv volitelného předmětu nebo i z povinně volitelného předmětu typu B.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:BSS103Security Policy of the Czech Republic M. Marešzk 1/1/05 5-
FSS:ENS201Life values of ancient civilizations and environmental crisis B. Binkaz 2/0/03 5-
8 credits

Jazyky

Podmínkou přistoupení studentů ke státní závěrečné zkoušce je doložení fakultou stanovené minimální jazykové kompetence (úroveň B2 podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky - SERR) v jednom z následujících jazyků: angličtina, francouzština, němčina, ruština, španělština.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:CJVA104Academic English Š. Roušavázk 0/2/02+2 2-
4 credits

TV

Studenti mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů z nabídky předmětů povinné tělesné výchovy.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSpS:P925Physical Education - Outdoor Sports Z. Zítkaz 0/2/01 1-
FSpS:p935Physical Education - Kick box L. Medoz 0/2/01 2-
2 credits

Bakalářská práce (min. 10 kr)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:ZUB113 -- 0/0- 2Z
FSS:ZUB114 -- 0/0- 3P
FSS:ZUB117 -- 0/0- 5P
FSS:ZUB118 -- 0/0- 6P
0 credits

Povinné předměty (P+PV více než 135kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:ZUB101 -- 0/0- 1Z
FSS:ZUB102 -- 0/0- 1Z
FSS:ZUB103 -- 0/0- 5Z
FSS:ZUB104 -- 0/0- 5Z
FSS:ZUB105 -- 0/0- 5P
FSS:ZUB106 -- 0/0- 2Z
FSS:ZUB107 -- 0/0- 3Z
FSS:ZUB108 -- 0/0- 2Z
FSS:ZUB109 -- 0/0- 2P
FSS:ZUB110 -- 0/0- 3P
FSS:ZUB111 -- 0/0- 3P
FSS:ZUB112 -- 0/0- 4P
FSS:ZUB115 -- 0/0- 1Z
FSS:ZUB116 -- 0/0- 1Z
0 credits

Povinně-volitelné předměty

Blok 1

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:ZUB204 -- 0/0- 3-
FSS:ZUB205 -- 0/0- 4-
FSS:ZUB206 -- 0/0- 5-
FSS:ZUB207 -- 0/0- 4-
FSS:ZUB208 -- 0/0- 4-
FSS:ZUB209 -- 0/0- 4-
FSS:ZUB210 -- 0/0- 5-
FSS:ZUB211 -- 0/0- 5-
FSS:ZUB212 -- 0/0- 4-
FSS:ZUB226 -- 0/0- 4-
FSS:ZUB227 -- 0/0- 5-
FSS:ZUB228 -- 0/0- 4-
0 credits

Blok 2

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:ZUB213 -- 0/0- 2-
FSS:ZUB214 -- 0/0- 2-
FSS:ZUB215 -- 0/0- 6-
FSS:ZUB216 -- 0/0- 4-
FSS:ZUB217 -- 0/0- 3-
FSS:ZUB218 -- 0/0- 5-
FSS:ZUB219 -- 0/0- 2-
FSS:ZUB220 -- 0/0- 4-
0 credits

Blok 3

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:ZUB221 -- 0/0- 1-
FSS:ZUB222 -- 0/0- 6-
FSS:ZUB223 -- 0/0- 2-
FSS:ZUB224 -- 0/0- 3-
FSS:ZUB225 -- 0/0- 4-
0 credits

Blok 4

Studenti si musí z nabídky povinně-volitelných předmětů zvolit jeden z předmětů vyučovaných v angličtině. Takový předmět je považován za profilující.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:ZUB601 -- 0/0- 1P
FSS:ZUB602 -- 0/0- 3P
FSS:ZUB603 -- 0/0- 2P
FSS:ZUB604 -- 0/0- 4P
FSS:ZUB605 -- 0/0- 5P
FSS:ZUB606 -- 0/0- 6P
FSS:ZUB607 -- 0/0- 1P
0 credits

Optional courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSS:ZUB401 -- 0/0- 2-
FSS:ZUB402 -- 0/0- 3-
FSS:ZUB403 -- 0/0- 3-
FSS:ZUB404 -- 0/0- 5-
FSS:ZUB405 -- 0/0- 2-
FSS:ZUB406 -- 0/0- 5-
FSS:ZUB407 -- 0/0- 2-
FSS:ZUB408 -- 0/0- 3-
FSS:ZUB409 -- 0/0- 5-
FSS:ZUB410 -- 0/0- 3-
0 credits

Other applications