FSS BSS11 Bezpečnostní a strategická studia
Název anglicky: Security and Strategic Studies
navazující prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: FSS N-BSS Bezpečnostní a strategická studia

Součásti SZZ a jejich obsah

Státní závěrečná zkouška sestává z obhajoby práce a ze dvou předmětů státní závěrečné zkoušky (Soudobé přístupy k výzkumu bezpečnosti a strategie, Bezpečnostní a strategické analýzy). Obsah obou předmětů je vymezen státnicovými okruhy a zadanou literaturou. Předměty SZZ navazují na všechny povinné předměty programu BSS, tedy základní teoretické předměty profilujícího základu (Z) a předměty profilujícího základu (P).

Další studijní povinnosti

Studenti a studentky musí během studia získat minimálně 120 kreditů. Z toho 51 kreditů z povinných předmětů programu, dále 20 kreditů za diplomový seminář (BSS 108) a k tomu získat 4 kredity za minimální jazykovou kompetenci v angličtině (úroveň C1 podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky – SERR). Studenti rovněž musí získat minimálně 45 kreditů z povinně-volitelných předmětů programu. Do tohoto počtu se mohou započítat i 5 kreditů z volitelných předmětů.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Závody ve zbrojení „v kyberprostoru“ – případové studie vybraných států (https://is.muni.cz/auth/th/414896/fss_m/?lang=cs)

Severokavkazský faktor v syrském džihádismu (https://is.muni.cz/auth/th/372116/fss_m/?lang=cs)

Experimentální výzkum vlivu emocí na vnímání bezpečnostních hrozeb (https://is.muni.cz/auth/th/397903/fss_m/?lang=cs)

Perspektivy využití analýzy sociálních médií v bezpečnostním výzkumu: Případová studie mobilizace Dělnické strany sociální spravedlnosti (https://is.muni.cz/auth/th/385918/fss_m/?lang=cs)

Bezpečnostní systém Doněcké lidové republiky (https://is.muni.cz/auth/th/386262/fss_m/?lang=cs)


Doporučený průchod studijním plánem

Diplomová práce (min 20kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:BSS408Diplomový seminář M. Marešz 0/2/08 4P
8 kreditů

Jazyky (4 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:CJVA401Academic Writing and Other Study Skills J. Lennonzk 0/2/02+2 --
FSS:CJVA402Academic Presentations and Other Study Skills P. Trávníkovázk 0/2/02+2 --
8 kreditů

Povinné předměty (P a PV více než 90kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:BSS402Bezpečnostně-strategické perspektivy České republiky M. Marešzk 1/1/08 1Z
FSS:BSS403Comparative Analysis of Security Policy M. Bartoszewiczzk 1/1/07 2P
FSS:BSS404Výzkum konfliktu J. Holzerzk 1/1/08 3Z
FSS:BSS405Koncepce a metody výzkumu v bezpečnostních a strategických studiích P. Spáčzk 1/1/08 2Z
FSS:BSS406Aplikovaná bezpečnostní a strategická studia M. Marešzk 1/19 3Z
FSS:BSS407Bezpečnostní praxe M. Marešz 0/2/08 4P
FSS:BSS411Moderní technologie a bezpečnost J. Drmolazk 1/1/07 1P
55 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:BSS450Militantní demokracie M. Marešzk 1/1/07 1-
FSS:BSS451Conceptualisations of Terrorism M. Bartoszewiczzk 1/1/07 1-
FSS:BSS453Privatizace bezpečnosti T. Šmídzk 1/16 2-
FSS:BSS455Analýza bezpečnostních informací ve zpravodajských službách M. Marešzk 1/16 --
FSS:BSS456 -- 0/0- 2-
FSS:BSS457Regional Security Complexes V. Stojarovázk 1/1/07 3-
FSS:BSS459Strategies of insurgency and counterinsurgency M. Marešzk 1/1/07 2-
FSS:BSS460Information Warfare and Propaganda P. Mlejnkovázk 1/1/07 3-
FSS:BSS461Selhávání států T. Šmídzk 1/1/07 2-
FSS:BSS463Komparativní trestní politika M. Marešzk 1/16 2-
FSS:BSS465Politická korupce A. Pinkovázk 1/1/05 1-
FSS:BSS469Kybernetická bezpečnost M. Marešzk 1/1/06 1-
FSS:BSS471Letní/zimní škola M. Marešz 0/22 3-
FSS:BSS474Islamic Political Thought J. Krauszk 1/16 2-
FSS:BSS475History of Strategy and Security M. Pinkz 1/1/03 2-
FSS:BSS476Analýza otevřených zdrojů M. Marešzk 1/1/04 1-
FSS:BSS478Predikční modely v bezpečnostní praxi A. Souralovázk 1/1/07 2-
93 kreditů

Volitelné předměty