FSS SAN03 Sociální antropologie
Název anglicky: Social Anthropology
bakalářský prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: FSS B-SAN Sociální antropologie

1. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:SANb1001Úvod do sociální antropologie I. Kašparovázk 2/0/06 Z P
FSS:SANb1002Seminář k Úvodu do sociální antropologie I. Kašparovázk 0/1/16 P P
FSS:SANb1003Etnografické metody a terénní výzkum A. Souralovázk 1/1/06 Z P
18 kreditů

2. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:SANb1004Seminář k etnografickým metodám a terénnímu výzkumu A. Souralovázk 0/2/09 Z P
FSS:SANb1005Současná sociální a kulturní teorie E. Šlesingerovázk 1/1/06 Z P
15 kreditů

3. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:SANb1006Sociální antropologie rodiny, příbuzenství a sociálních sítí E. Šlesingerovázk 1/1/06 Z P
FSS:SANb1008Politická a ekonomická antropologie P. Laviolettezk 1/1/06 Z P
FSS:SANb2007Dějiny sociální antropologie Z. Sekeráková Búrikovázk 1/1/06 - PV
18 kreditů

4. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:SANb1007Kritická interpretace náboženství I. Kašparovázk 1/1/06 Z P
FSS:SANb2009Antropologie migrace A. Souralovázk 1/1/06 - PV
FSS:SANb2013Roma in Central Europe I. Kašparovázk 1/1/09 - PV
21 kreditů

5. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:SANb2008Antropológia a postsocializmus: transformácie a identity Z. Sekeráková Búrikovázk 1/1/06 - PV
FSS:SANb2010Antropologie a feminismus A. Souralovázk 1/1/06 - PV
FSS:SANb2011Antropologie, tělo a medicína E. Šlesingerovázk 1/16 - PV
FSS:SANb2012Vizuální studia E. Šlesingerovázk 1/1/06 - PV
24 kreditů

Libovolný semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FSS:SANb2014Antropologie spotřeby a konzumní společnosti Z. Sekeráková Búrikovázk 1/1/06 - PV
6 kreditů