SANb2013 Roma in Central Europe

Fakulta sociálních studií
podzim 2020
Rozsah
1/1/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Irena Kašparová, M.A., Ph.D. (přednášející)
Garance
Irena Kašparová, M.A., Ph.D.
Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Soňa Enenkelová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
St 10:00–11:40 U35
Předpoklady
! GLCb2024
Zájem o téma, základní orientace v sociálních vědách
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s kulturou, politikou a životem Romů ve Střední Evropě - a to jak z pohledu historie, tak i současnosti. Budeme se na téma dívat optikou sociální antropologie. Zastavíme se u témat, které tuto vědu definují: teorie, náboženství, příbuzenství, ekonomika, politika i praktické metody zkoumání.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu bude studující schopen: - určit rozdíly mezi romskými skupinami - rozpoznat důvody jejich příchodu a pobytu ve Střední Evropě - identifikovat kulturní a sociální specifika Romů - kriticky hodnotit historické i stávající sociální politiku středoevropských států vůči Romům
Osnova
  • History of Roma migration Arrival into Europe Roma folklore Roma kinship Roma religion Holocaust and its consequences Communism and assimilation Race and Racism Economic policies and dependency issues Politics towards the Roma Politics of the Roma
Literatura
  • All change!Romani studies through Romani eyes. Edited by Damian Le Bas - T. A. Acton. Hatfield [U.K.]: University Of Hertfordshire Press, 2010. 83 p. ISBN 9781905313907. info
  • Travellers, gypsies, Romathe demonisation of difference. Edited by Micheal O hAodha - T. A. Acton. Newcastle, U.K.: Cambridge Scholars Pub., 2007. viii, 129. ISBN 9781443814768. info
  • Romani culture and Gypsy identity. Edited by T. A. Acton - Gary Mundy. Hatfield, Hertfordshire: University of Hertfordshire Press, 1997. 203 s. ISBN 090045881X. info
Výukové metody
lectures, class discussion
Metody hodnocení
34% essay, 33% oral exam, 33% project presentation
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2020/SANb2013